Nařízení ŘŠ

Preventivní opatření v rámci ochrany zdraví žáků Základní školy Blansko, Nad Čertovku, příspěvková organizace před nákazou Covid 19

Určeno: žákům, zákonným zástupcům školy a cizím osobám.

Organizace školy a podmínek provozu ve škole dle pokynů MŠMT od 1.září.2020:

1. Do školy přichází žák pouze v případě, že se cítí zdravý, tj bez teploty, rýmy, kašle, zánětu očí, průjmu, zvracení apod. V opačném případě, kdy zákonný zástupce pošle svoje dítě ve zdravotní nepohodě do školy, svojí bezohledností ohrožuje zdraví spolužáků jeho dítěte i zdraví zaměstnanců školy.

2. Žák si po příchodu do školy umyje ruce mýdlem a dodržuje hygienická pravidla a dezinfekci rukou. Od žáků se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

3. Doporučuji, abychom prvních 10 dní všichni nosili ve škole a společných prostorách školy roušku – jedná se zatím jen o doporučení ŘŠ, ne nařízení! Důvodem tohoto mého doporučení je ochránit zdraví vás, žáků, rovněž pak i všech zaměstnanců školy, protože nikdo v tuto chvíli nevíme odkud přijíždíme, kde jsme se zdržovali a podobně.

4. Povinné nošení roušek ve všech prostorách školy bude vázáno na tzv. semafor, který bude hodnotit jednotlivé okresy podle míry rizika nákazy Covid – 19.

5. Zahájení školního roku 2020/2021 proběhne tradičně kolektivně v 1. nadzemním podlaží, následně žáci – mimořádně i dospělý doprovod nových žáků - odejdou do kmenových tříd.

6. Nestanovuji žádná závazná omezení v počtu žáků ve třídě.

7. Žádám všechny zákonné zástupce, aby neposílali do školy svoje děti s rýmou, kašlem, záněty očí aj.. Odpovědnost je nyní na každém z nás, děti omlouvejte telefonicky nebo elektronicky.

8. Zakazuji jakoukoli stigmatizaci žáků nebo zaměstnanců školy.

9. Žáci se řídí vnitřním nařízením ŘŠ. Seznámeni budou ihned při zahájení školního roku, chybějící žáci pak ihned po svém návratu do školy. Zaměstnancům školy a rodičům je zpřístupněn dokument na www stránkách školy.

10. Všem žákům nařizuji zdržovat se o přestávkách ve třídě, na chodbu vycházet jen za účelem použití WC nebo na konkrétní pokyn vyučujícího.

11. Volný pohyb po škole omezte na minimum, abychom eventuelně předešli komunitnímu přenosu.

12. Do budovy školy je zákaz vstupu cizím osobám. Cizí osoby vstupují jen po předem sjednaném ohlášení, jen a pouze v doprovodu zaměstnance školy a zdržují se v 1. nadzemním podlaží. Zaměstnanec školy je povinen osoby, s nimiž vede jednání, zapsat do sešitu návštěv.

Milí žáci, zaměstnanci a zákonní zástupci, zažíváme všichni novou situaci. Spoléhám na vás - zaměstnance, na sebe a na Vás – rodiče, že zvítězí vzájemná ohleduplnost !

Nošení roušek ponechám zatím na vašem zvážení, nejsem lékař. Chovejme se prosím přirozeně, ale zároveň i ohleduplně (UMÍME TO) a nenechme si oslabit psychiku. Věřím, že vše zvládneme, a že školní rok 2020/2021 bude pro nás DOBRÝM ŠKOLNÍM ROKEM !!!

Mgr. Bc. Jarmila Baletková, ředitelka