Základní škola Blansko, Nad Čertovkou, příspěvková organizace

Zákonní zástupci žáků naší školy, kteří jsou nyní doma s dětmi do 13 let jejich věku a potřebují potvrzení pro své zaměstnavatele o uzavření školy, mohou kdykoliv kontaktovat ředitelku školy na telefonním čísle 516 410 631.

 

TIP: Od pondělí do pátku na ČT 2 od 9,00 do 12,00 pořady pro domácí výuku.

 

 

Vážení zákonní zástupci,

od 11.března 2020 bude výuka žáků v naší škole, včetně školní družiny - až do odvolání - přerušena.

O zahájení výuky budete informováni třídními učiteli Vašich dětí, a to telefonicky nebo e-mailem. Informace můžete rovněž sledovat na www stránkách školy.

Příspěvková organizace zřizovaná Jihomoravským krajem

škola


Vážení rodiče, návštěvníci, milí žáci,
dovolujeme si Vám představit webové stránky Základní školy Blansko, Nad Čertovkou, příspěvkové organizace. Na těchto stránkách naleznete vše, co se týká chodu školy, její akce včetně dalších zajímavostí ze života školy.

Vzděláváme u nás žáky vyžadující podpůrná opatření. ZŠ Blansko, Nad Čertovkou, p.o. se specializuje na výuku dětí s  mentálním postižením (vyučováni jsou dle RVP ZV se sníženými výstupy ve vzdělávání a RVP pro speciální vzdělávání) a dětí se specifickými vývojovými  poruchami chování (ADHD - vzděláváni dle RVP pro základní vzdělávání).