Základní škola Blansko, Nad Čertovkou, příspěvková organizace

 

Příspěvková organizace zřizovaná Jihomoravským krajem

škola


Vážení rodiče, návštěvníci, milí žáci,
dovolujeme si Vám představit webové stránky Základní školy Blansko, Nad Čertovkou, příspěvkové organizace. Na těchto stránkách naleznete vše, co se týká chodu školy, její akce včetně dalších zajímavostí ze života školy.

Vzděláváme u nás žáky vyžadující podpůrná opatření. ZŠ Blansko, Nad Čertovkou, p.o. se specializuje na výuku dětí s  mentálním postižením (vyučováni jsou dle RVP ZV se sníženými výstupy ve vzdělávání a RVP pro speciální vzdělávání) a dětí se specifickými vývojovými  poruchami chování (ADHD - vzděláváni dle RVP pro základní vzdělávání).


Základní škola Blansko, Nad Čertovkou, příspěvková organizace
Nad Čertovkou 17
678 01  Blansko
 
Telefon: +420 516 410 630
Email: zvlsbk@tiscali.cz