Informace pro rodiče


Zápis dětí do 1. ročníku základní školy se speciálními vzdělávacími potřebami pro rok 2019/2020

 

Ředitelka Základní školy Blansko, Nad Čertovkou, příspěvková organizace sděluje, že zápis dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, které zahájí ve školním roce 2019/2020 povinnou školní docházku - tzn. zápis dětí do 1. ročníku základní školy - se v naší škole uskuteční v úterý 9. dubna 2019 v době od 14,00 do 16,00 hodin.

 

Kritéria pro přijetí:

1. Žádost zákonných zástupců o přijetí

a současně

2. doporučení školského poradenského zařízení

 

Případné informace rádi poskytneme na telefonním čísle 516 410 631.

 

Současně kolektiv zaměstnanců Základní školy Blansko, Nad Čertovkou, příspěvková organizace srdečně zve zájemce každého věku k prohlídce školy, a to rovněž v úterý 9. dubna 2019 v době od 14,30 do 16,00 hodin.

 

 

Mgr. Bc. Jarmila Baletková ředitelka Základní škola Blansko, Nad Čertovkou, příspěvková organizace

 
Organizace školního roku 2017/2018

 

1. pololetí 3. září 2018 – 31. ledna 2019
2. pololetí 1. února 2019 – 28. června 2019Prázdniny

 

Podzimní prázdniny 29. října 2018, 30. října 2018
Vánoční prázdniny 22. prosince 2018 – 2. ledna 2019
Pololetní prázdniny 1. února 2019
Jarní prázdniny 11. února 2019 – 17. února 2019
Velikonoční prázdniny 18. dubna 2019 – 19. dubna 2019
Hlavní prázdniy 29. června 2019 - 1. září 2019
Školní rok 2019/2020 započne 2. září 2019Konzultační dny v době od 14:00 - 15:30 hod.

 

ročník 1 individuálně po dohodě s vyučujícím
2 individuálně po dohodě s vyučujícím
3 individuálně po dohodě s vyučujícím
4 individuálně po dohodě s vyučujícím
5 individuálně po dohodě s vyučujícím
6 individuálně po dohodě s vyučujícím
7 individuálně po dohodě s vyučujícím
8 individuálně po dohodě s vyučujícím
9 individuálně po dohodě s vyučujícím

Plenární (společná) schůzka zákonných zástupců vždy probíhá v měsíci září.

 

 Základní škola Blansko, Nad Čertovkou, příspěvková organizace
Nad Čertovkou 17
678 01  Blansko
 
Telefon: +420 516 410 630
Email: zvlsbk@tiscali.cz