Akce školy

Rudice – Větrný mlýn, Rudické propadání

20.6.2019

Dne 20. 6. 2019 se žáci tříd I. a VI. zúčastnili výletu do Rudice. Navštívili jsme Větrný mlýn, kde jsme viděli, jak se žilo dříve – žáci měli možnost porovnat životní podmínky z počátku minulého století s dnešními, dále pak byla expozice věnována obci Rudice a jejímu okolí a v neposlední řadě také krasovým útvarům a jeskyním spojeným s Rudickým propadáním. Žáci se dozvěděli o těžbě železné rudy, těžbě kaolínu a písků pro výrobu skla, o zajímavých geologických nálezech z okolí Rudice (Rudické geody), o podzemním jeskynním systému Rudického propadání. To vše si mohli prohlédnout na fotografiích i prostřednictvím praktických ukázek – například si mohly potěžkat kus vytavené železné rudy, prohlédnout krásně vyleštěné geody. Nejatraktivnější pro žáky byl krátký 3D film s unikátními záběry přímo z jeskyní v podzemí.

Součástí výletu byla i přímo návštěva Rudického propadání – žáci nahlédli do místa, kde se voda Jedovnického potoka propadá pod zem, a na informační tabuli si prohlédli mapu celého tohoto jeskynního systému. V potoce si s velkou radostí a zájmem nasbírali na památku kousky strusky –(odpad z dřívější výroby železa). Z propadání jsme se vydali pěšky do Jedovnic, odkud jsme autobusem odjeli zpět do Blanska.

Dům přírody Moravský kras – Stromy

11.6.2019

Program byl zahájen 30- ti minutovou prezentací v kinosále zaměřenou na rozdíly krajin a důležitost stromů v krajině i ve městech. Představen obor arboristika péče o dřeviny. Po svačině byli žáci rozděleni do dvou skupin podle věku. Žáci si v exteriéru prohlédli techniku a vybavení pro arboristiku. Lektor vysvětlil a ukázal jednotlivé prvky vybavení pro bezpečný pohyh v korunách stromů i druhy pil pro ořez, případně pro kácení nemocných dřevin. Starší žáci navštívili informační panely v okolí říčky Punkvy. Další část programu proběhla v přírodní rezervaci Pustý žleb. Zde během vycházky lektor žákům ukázal rostoucí dřeviny smíšeného lesa ( jedle, smrk, tis, jasan, habr, javor, buk ...) V následujících hodinách prvouky, přírodopisu a výtvarné výchovy bylo na program navázáno.

Rychta Krásensko

5.6.2019

Během programu Příroda dotekem si naši žáci vyzkoušeli, jaké to je překonat strach z živočichů, kteří nejsou na první pohled zrovna na mazlení. Přesvědčili se, že gekončík má jemné tlapky, agama ostré drápy, chameleon jemenský vážně mění barvy a rychlosti, s jakou polyká malé brouky, se jen tak něco nevyrovná. Pozorně jsme si vyslechli ke každému druhu vyprávění o jejich životním prostředí a etologii. Švábi, strašilky a pakobylky vyděsily ty, kteří se hmyzu štítí, ale většina účastníků si nakonec přece jen sáhla a překonala tak nám vrozenou nedůvěru. Zlatým hřebem pak bylo setkání s korálovkou královskou. Jen opravdu málo z nás si nechalo ujít možnost pohladit a pochovat si tak krásného hada. Naučili jsme se hodně o podmínkách pro život jednotlivých živočichů, o strategiích, které jim slouží k přežití. Už například všichni víme, co jsou to mimikry. A ve volném čase jsme si vyzkoušeli v prostorách kolem Rychty nové venkovní hry: ringo, molky a cube.

 

SHM Brno

29.5.2019

Dne 29. 5. 2019 jsme se zúčastnili soutěže SHM v Brně. Všichni účastníci soutěžili ve čtyřech disciplínách a to: běh 60m, hod kriketovým míčem, skok do dálky a vytrvalostní běh na 1500m. Zúčastnily se školy z okresu: Blansko, Hodonín, Břeclav, Brno-venkov, Znojmo a Brno-město. Celkově jako škola jsme se umístili na 3 místě, Miky vyhrál běh na 1500m a celkové skončil na 4 místě.

Astronaut 2D

23.5.2019

Dne 23.05.2019 jsme se s žáky zúčastnili vzdělávacího programu v Planetáriu v Brně. Program v digitáriu Planetária a hvězdárny v Brně Astronaut pochází z dílny NSC creative, jednoho z nejuznávanějších producentských týmů pro sférickou projekci na světě. Na filmu Astronaut spolupracovalo britské Vesmírné středisko. Součástí představení byla prohlídka hvězdné oblohy – ukázka několika jasných hvězd a nejnápadnějších souhvězdí. Vlastní program se zabýval výzkumem vesmíru jako jedním z největších dobrodružství, do kterého se lidstvo kdy pustilo a touhou po poznání, která lidstvo žene kupředu. Žáci prozkoumali vesmír na palubě raketoplánu i Mezinárodní kosmické stanice. Nahlédli jsme také na mikroskopické světy lidského těla. Čekal na nás nácvik stavu beztíže, rychlá centrifuga i nepříjemné přetížení. Vesmír je zrádné místo a nebezpečí v podobě extrémního záření, meteoritů i mrazivě nízkých a pekelně vysokých teplot číhá na každém kroku. Prožili jsme pár dní v těle astronauta a vyzkoušeli si, jak těžké je dobývání vesmíru a co všechno pobyt na oběžné dráze obnáší.

Hudební setkání základních škol praktických v Brně

21.5.2019
Nejlepší zpěváci z naší školy dnes předvedli své pěvecké dovednosti na každoročním Hudebním setkání základních škol v Brně - Juliánově na Základní umělecké škole PhDr. Zbyňka Mrkose. Vystoupili se třemi lidovými písničkami za doprovodu dud, na které je doprovázel jejich spolužák Miky.

Okresní kolo SHM /atletický víceboj Boskovice

21.5.2019

Zúčastnili se žáci ze základních škol: Blansko, Boskovice a Lysice. Vyhráli jsme 1. místo v bodovém součtu  všech disciplín, dále 1. místo (hod kriketovým míčkem), 1. místo (běh 60 m) a 2. místo v běhu na 1500m. Vítězové postoupili do krajského kola v Brně. Gratulujeme.

Olešnice – Modrotisková dílna, Muzeum strašidel

14.5.2019

V úterý 14. května 2019 se žáci naší školy zúčastnili exkurze do Modrotiskové dílny rodiny Danzingerů v Olešnici na Moravě. Tato dílna je poslední původní dílnou modrotisku v Čechách i na Moravě, její původ se datuje již od roku 1816. Žáci se dozvěděli, že se jedná o jeden z nejstarších způsobů potiskování lněného a později bavlněného plátna, co vše se z něho vyrábělo. K tisku se používají původní dřevěné ruční formy, následně se barví v barvě indigo. Tato technologie výroby se provádí beze změn od roku 1849. Žáci měli možnost si podrobně prohlédnout veškeré vybavení dílny a podívat se na praktickou ukázku tisku i barvení.

VIDA! Science centrum Brno

26.3.2019

Dne 26. 3. 2019 se žáci zúčastnili návštěvy vědeckého zábavního parku VIDA! v Brně. Vyzkoušeli si přes 170 interaktivních exponátů, které vysvětlují, jak funguje svět kolem nás. Navštívili také Science show na téma „Kolo“, kde se dozvěděli, jak funguje jízdní kolo a jaké síly na ně při jízdě na něm působí.

Ponožkový den

21.3.2019

Dne 21.03.2019 jsme se s vybranými žáky školy zúčastnili Oslavy světového dne Downova syndromu v Černé Hoře. Organizaci akce zabezpečovala JUDr. Olga Darmovzalová. Součástí programu bylo sokolnické vystoupení, ukázky práce s dravými ptáky (společnost Falconia) a tvořivá dílna DUHA – šití polštářů, tkaní na stavu, malování technikou Jiřího Šedého. Symbolem akce na osvětu o Dawnovu syndromu (trizomie 21. páru chromozomů) se staly ponožky, takže i my všichni jsme si oblékli nesourodé barevné ponožky, abychom vyjádřili solidaritu lidem s Downovým syndromem. Akce byla zdařilá, žáci se učili toleranci k tělesně i mentálně postiženým lidem, zároveň procvičili vhodné chování na kulturní akci.

Okresní soutěž –Sportovní hry mládeže – Boskovice

15.5.2018

Závodů v atletickém čtyřboji v Boskovicích se zúčastnilo 7 žáků naší školy. V konkurenci závodníků ze škol z Boskovic a Lysic naši tři žáci ze 7., 8., a 9.ročníku obsadili 1.,2.,a 3.místo a postupují do krajského kola do Brna. Všichni sportovci bojovali se zápalem, ve sportovním duchu, navázali nová přátelství. Všem patří poděkování za vzornou reprezentaci školy.

Náš žák se zachoval správně

8.5.2018

Jednu špatnou a jednu dobrou zprávu se dozvěděl devětadvacetiletý muž, který se odpoledne vydal na vyhlídkovou jízdu po Brněnské přehradě. Když mu uprostřed plavby zazvonil mobilní telefon, rozhodl se hovor přijmout, přestože na displeji viděl neznámé číslo. Od brněnských strážníků se díky tomu dozvěděl to, co zatím ani netušil. Prvotní zklamání ze zprávy o ztracené peněžence vystřídala radost z toho, že ji poctivý čtrnáctiletý školák chvíli předtím odevzdal na služebně městské policie. Jeho první kroky po skončení plavby tedy vedly právě tam. Když si věci převzal a zkontroloval, že nic nechybí, jeho úleva byla patrná. Kromě platební karty a řidičského průkazu se mu totiž v peněžence vrátilo i 23 602 korun a 120 euro.

A my jsme hrdí na to, že se náš žák takto zachoval.

Návštěva knihovny

27.4.2018
Žáci 1. - 8. ročníku navštívili Městskou knihovnu v Blansku. Dnes se dozvěděli o době Karla IV. a životě ve středověku.

Projekt "Polygram" naposledy

24.4.2018

Dnes jsme se s vybranými žáky po sedmé a naposled vypravili na Odborné učiliště a praktickou školu Lomená 44 v Brně. Tentokrát jsme byli přiděleni do cvičných místností pro učební obor Malířské a natěračské práce. Nejprve jsme nacvičili chůzi na štaflích, abychom nemuseli stále slézat a štafle posunovat. Někomu se dařilo lépe, někomu hůř, ale nikdo nespadl a nemuseli jsme ho sbírat ze země. Poté jsme si vyzkoušeli práci s válečkem, se šablonou, míchání barev. Už víme, proč se musíme v matematice mořit s tím zatraceným počítáním poměrů a povrchů a obsahů. Nakonec jsme po sobě vše malířskou štětkou a bílou barvou vylíčili.

Děkujeme všem mistrům odborného výcviku OU a PrŠ Lomená, že jsme měli možnost si vyzkoušet pod jejich laskavým vedením, jak to chodí v učebních oborech.

Knihovna Blansko

17.4.2018
Dnes jsme opět navštívili Knihovnu v Blansku. Žáci 6. - 9. ročníku se interaktivní formou seznámili s pranostikami, s dobou, kdy vznikali, a proč je coby rčení používáme dodnes. Nakonec byla možnost zapůjčit a prohlédnout si oblíbené tituly knih a časopisů. Velmi děkujeme za vstřícnost a ochotu paní knihovnice.

Morava 360

12.4.2018

Dne 12. 4. 2018 se žáci tříd I, II, III a VI zúčastnili vzdělávacího programu Morava 360 v Planetáriu M. Koperníka v Brně. Žáci se prostřednictvím prostorové projekce seznámili s krajem, v němž žijí, což rozvinulo jejich povědomí o blízkém okolí i vzdálenějších místech jižní Moravy. Program byl velmi zdařile proveden, žáky zaujaly zvláště snímky pořízené dronem i do nepřístupných míst, jako je například propast Macocha. Po skončení pořadu v areálu žáci mohli využít interaktivní park v okolí Planetária. Následně jsme prošli historickou část Brna a upozornili žáky na architektonické zajímavosti.

 

Projekt "PolyGram" pošesté

10.4.2018
Vybrané žáky 2. stupně dnes čekal opět den na OU a PrŠ Lomená v Brně. Dnes ještě jednou pod vedením mistra odborného výcviku v oboru Zednické práce. Připomněli jsme si činnosti z předchozí návštěvy (měření vodováhou, provazování cihel, nahazování hrubé omítky...), ale dnešním cílem bylo postavit komín. Při spolupráci všech se dílo nakonec zdařilo.

Velikonoční prohlídka zámku

28.3.2018
Ve středu jsme se zúčastnili velikonoční prohlídky zámku. Seznámili jsme se tradičními i netradičními technikami zdobení kraslic, zhlédli jsme práci řezbáře, košíkáře a zazpívali si s cimbálovou muzikou. Nejvíce nás zaujal stánek s vyřezávanými dřevěnými hračkami, které jsme si mohli i vyzkoušet.

Projekt "PolyGram" popáté

26.3.2018
Dnes jsme v rámci projektu PolyGram zavítali do cvičných prostor pro obor Zednické práce. Mistr odborného výcviku nás seznámil se základními zednickými pracemi - míchání malty, vážení vodováhou... Ve skupinkách jsme si vyzkoušeli postavit zídku z klasických pálených cihel i příček z Ytongu. Nakonec jsme museli zídku nahodit hrubou omítkou.

Projekt "PolyGram" počtvrté

15.3.2018
Dnes jsme byli přiděleni do dílny pro obor Strojírenské (automontážní) práce. Tentokrát jsme opracovávali kov a vyrobili jsme si otvírák.

Projekt "PolyGram" potřetí

1.3.2018
V rámci projektu PolyGram jsme dnes s vybranýi žáky zavítali do dílny pro učební obor Strojírenské (automontážní) práce. Naučili jsme se pomocí ručního nářadí základy práce s kovem a pod vedením mistra odborného výcviku jsme vyrobili hrací kostku.

Projekt "PolyGram" podruhé

15.2.2018
Minule jsme se seznámili s dílnami pro jednotlivé učební obory, které si budeme mít možnost díky projektu PolyGram na OU a PrŠ Lomená v Brně vyzkoušet. Dnes už nás čeká opravdová práce. Jako první jsme navštívili dílnu pro obor Truhlářská a čalounická výroba. Byli jsme seznámení s bezpečnostními pravidli na pracovišti a poté jsme si pomocí ručního nářadí podle technického výkresu vyrobili stojánek na mobilní telefon.

Země v pohybu

25.1.2018

Dne 25.01.2018 se žáci 6.-9.ročníku zúčastnili exkurze do Planetária v Brně na program „ Země v pohybu“. Žáci se seznámili s nejbližšími hvězdami a souhvězdími. Dále jsme sledovali pohyb vesmírných těles okolo Slunce a Země. 6áci si tak názorně dokázali představit pohyby, které Země ve vesmíru vykonává.

PolyGram

18.1.2018
Naše škola se zapojila do projektu "PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji". V rámci tohoto projektu se pět žáků naší školy zúčastní sedmi stáží pod vedením mistrů odborného výcviku v Odborném učilišti a Praktické škole Brno, Lomená 44. Budou si tak moci vyzkoušet zámečncké, malířské a natěračské, truhlářské a zednické práce.

CESTA PO SLUNEČNÍ SOUSTAVĚ

5.12.2017

V úterý 05. 12. 2017 jsem se vydali za poznáním naší sluneční soustavy do Planetária a hvězdárny v Brně. Před samotným vstupem do  planetária si žáci měli možnost projít venkovní expozici. Tzv. vědecká stezka obsahovala několik interaktivních exponátů, které si žáci mohli na vlastní kůži vyzkoušet. V samotném planetáriu už nás čekal velmi pěkný a poutavý program. Usedli jsem do pohodlných a měkkých sedaček a nechali se unášet ke hvězdám. Nejdříve jsme prozkoumali hvězdou oblohu nad našili hlavami a poté jsme zamířili k planetám naší sluneční soustavy. Postupně jsme navštívili všech sedm našich sousedů a poté se vrátili zpět na Zem. Program se žákům velmi líbil.

Návštěva knihovny

23.11.2017

Dne 23. 11. 2017 proběhla návštěva Městské knihovny v Blansku. Při této návštěvě se žáci vydali do říše básniček a poezie. Velmi pěkný program byl zpestřen prací s pracovními listy, na nichž si žáci mohli vyzkoušet práci básníka. Před ochodem jsme ještě nahlédli do dětského oddělení knihovny, kde se žáci na chvíli mohli začíst do vybrané knihy.

Brazílie - vášnivé srdce Jižní Ameriky

21.11.2017

S Adamem Lelkem z projektu Planeta Země 3000 jsme se tentokrát vypravili do Jižní Ameriky. Díky poutavému dokumentu jsme prožili nelehkou cestu k indiánům od řeky Xingú a vydali jsme se po stopách královny amazonských stojatých vod - anakondy velké. Byly jsme svědky tajemných rituálů kultu candomblé a následně jsme slanili 72 metrů do úchvatné jeskyně Abismo Anhumas. Měli jsme příležitost poznat život ve favele a mnoho dalšího. Po celou dobu pořadu nás provázely uklidňující zvuky Amazonie.

Merkur nás baví

14.11.2017

Dne 14. 11. 2017 se žáci 6. – 9. ročníku zúčastnili výstavy „Merkur“ v Muzeu města Blanska. Výstava nám ukázala, jaké se dají ze stavebnice postavit modely různých vláčků, aut, staveb. Některé z nich byly dokonce opatřeny malým motůrkem a díky tomu pohyblivé. V praxi si pak žáci sami vyzkoušeli, co vše se ze stavebnice dá sestrojit.

Svatomartinská dílna

9.11.2017
Dne 9.11. 2017 navštívili žáci 5. a 8. ročníku Galerii města Blanska, kde se konala Svatomartinská dílna pro děti. Žáci se seznámili s životem svatého Martina a se zvyky, které se k jeho svátku váží. Pod vedením si vyrobili  zdobenou svíčku, lampion a vyzkoušeli práci s kůží.

Karneval

3.11.2017
Dne 3.11. se v základní škole uskutečnil Halloweenský karneval pro žáky 1. stupně.
Žáci přišli ve strašidelných kostýmech, představili svoje masky.Všichni si pěkně zařádili, zatančili a vysoutěžili sladkou odměnu. Seznámili jsme se stradicí halloween i v Čechách uznávanou památkou zesnulých připadající na 2. listopadu.

Odlévání stop

20.9.2017

V rámci výuky pracovního vyučování se snažíme s žáky využívat možnosti chodit na vycházky do blízké přírody a pracovat přímo venku. Tak tomu bylo i v průběhu měsíce září – nachystali jsme si vše potřebné pro odlévání stop ze sádry a vyrazili do terénu hledat otisky stop. Žáci si vyzkoušeli práci s pro ně novým materiálem a naučili se postup, jak odlévat sádrové stopy

Návštěva psího útulku

8.9.2017
Začátkem nového školního roku jsme se s žáky všech ročníků vypravili na návštěvu do blanenského psího útulku. Vedoucí útulku, paní Jarmila Jurová, všem zúčastněným připomněla, že mít pejska nejsou jen samé radosti, ale i spousta povinností.
Dozvěděli jsme se, jak správně přistupovat k pejskovi, kterého neznáme a jak se zachovat v případě, že na nás neznámý, volně pobíhající pes zaútočí. Seznámila nás s osudy stávajících obyvatel útulku. Budeme jim všichni držet pěsti, aby už je v životě čekali jen samí hodní lidé.
Paní Jarmile Jurové bychom touto cestou chtěli poděkovat nejen za lásku a obětavost, se kterou se o opuštěné a často problematické pejsky stará, ale i za čas, který nám věnovala, a mnoho nových informací, které předala našim žákům.

Technické muzeum v Adamově

30.6.2017
Všichni žáci dnes absolvovali exkurzi do Adamova. V muzeu se seznámili s tím, jak v minulosti probíhala tavba železné rudy. Během cesty z Adamova do Josefovského údolí žáci překonávali přírodní překážky, plnili úkoly ze zdravovědy, poznávali přírodu živou a neživou.

Práááázdniny jsou tady

30.6.2017
Všem žákům a jejich rodinám přejeme krásné léto a v září se opět budeme těšit na společná setkávání.

Dopravní hřiště - okresní soutěž

22.6.2017

Nejlepší cyklisté naší školy utvořili tři čtyřčlenná družstva a utkali se s výběrem žáků z Boskovic. Soutěžilo se ve třech oblastech: 1. teoretická část, 2. jízda zručnosti, 3. jízda na dopravním hřišti podle značek.

Družstvo našich borců ze 7. - 9. ročníku se umístilo na 1. místě, v mladších žácích žácích jsme obsadili 2. a 3. místo. Záci si ze soutěže odnášeli pěkné ceny a hlavně si rozšířili znalosti a dovednosti z dopravní výchovy.

T-mobile olympijský běh

21.6.2017
T-mobile olympijský běh byl celorepublikovou akcí, kterou naši žáci podpořili vytrvalostním během. Závod proběhl v krásném prostředí rekreační oblasti Palava. Myšlenka olympionismu provázela nadšené a obětavé výkony. Akce se z hlediska účasti řadí k největším českým běhům. Za výborné běžecké výkony byli žáci odměněni.

Život v rybníce

5.6.2017
Dnes jsme se se žáky 5. - 7. ročníku zúčastnili výukového programu "Život v rybníce". V teoretické části se žáci seznámili s živočichy, kteří se vyskytují  v rybníku nebo v jeho okolí. Poté jsme se přesunuli k rybníčku a snažili jsme se některé živočichy - například čolky - ulovit. V průběhu programu žáci vyplňovali pracovní listy s tematikou ochrany životního prostředí.

Sportovní hry mládeže v Boskovicích

23.5.2017
Naši školu na SHM v Boskovicích reprezentovalo šest žáků v okresním kole v atletickém čtyřboji. Soupeři nám byli nejlepší sportovci ze škol z Boskovic a Lysic. Naši hoši překvapili. Obsadili totiž tři první místa a všichni postupují do krajského kola do Brna. Přejeme hodně úspěchů a držíme pěsti.

Návštěva Mydlářství a svíčkařství

16.5.2017

V úterý 16. 5. jsme s žáky 1. – 7. ročníku navštívili Mydlářství a svíčkařství v nedalekých Lažánkách. Děti pronikly do tajů výroby mýdla a svíček, samy si i vyzkoušely mýdlo a svíčku vyrobit. Tyto své vlastnoruční krásně barevné výrobky libých vůní si potom odnesly domů.

Výtvarná soutěž

22.4.2017

Na jaře se někteří z našich žáků zúčastnili 3. ročníku výtvarné soutěže „Mé toulky přírodou“, kterou vyhlašuje Jihomoravské sdružení pro přírodu a myslivost o.p.s. a Okresní myslivecký spolek Blansko. V letošním roce do soutěže dorazilo 146 prací z 21 základních a mateřských škol. 22. dubna se v Černé Hoře konalo v rámci chovatelské přehlídky trofejí slavnostní vyhlášení výsledků. A jak uspěli naši žáci? V kategorii 4 (děti 13 – 15 let) se na krásném 7. místě umístil Lukáš (8. ročník) se svojí kresbou Zajíc divoký, a na 9. místě Mikuláš (7. ročník) s kresbou Krtek leze z díry. Gratulujeme všem zúčastněným!

Country v ZŠ Nad Čertovkou

21.4.2017

Náš pan učitel se svými syny, členy country kapely Coral, připravili pro žáky naší školy krásný program. Seznámili nás s hudebním stylem klasického a moderního stylu country a bluegrassu. Představili nám jednotlivé hudební nástroje a jejich úlohu v kapele. Zastoupeny byly tyto hudební nástroje: Kontrabas - udává rytmus, mandolína - rytmický i sólový nástroj, kytara - doprovodný i sólový nástroj, housle, foukací harmonika - typický sólový nástroj, a méně obvyklý a známý nástroj dobro. Dobro je podobné kytaře, má neobvyklou barvu zvuku a připomíná havajskou kytaru.

Na závěr jsme si všichni zazpívali a s dobrou náladou se rozešli. Tímto děkujeme všem, kteří nám ve svém volném čase zpříjemnili dopoledne.

Potkali se u kompostu

12.4.2017
Žáci 1. - 5. ročníku navštívili Centrum ekologické výchovy LIPKA v Brně. Na děti čekala řada her a poznání. V jedné z nich lezli jako žížala svým obydlím, v jiné s larvou zlatohlávka zažili zakuklení a proměnili se v krásného brouka. Prostřednictvím her se také seznámili s půdou a dalšími přírodními materiály. Děti pracovalit s lupou, obrázky a živými exempláři živočichů. Součástí programu byly psychomotorické a pohybové činnosti a volitelná nabídka dalších aktivit.


Branně vlastivědná návštěva Punkevních jeskyní

7.4.2017
text bude doplněn

Knihovna Blansko

30.3.2017
Dne 30.3. 2017 se žáci 5. - 7. ročníku naší školy zúčastnili programu v blanenské Knihovně, který nesl název Hádanky, rébusy. Žáci se aktivně zapojili do vyplňování pracovních listů. Čas strávený v knihovně motivuje žáky k osobním návštěvám knihovny a k zájmu o čtení.

Amundsen Cup

22.3.2017
Žáci 8. a 9. ročníku přišli do Kulturního střediska města Blanska podpořit své bývalé spolužáky, kteří už studují na střední škole. Konkrétně pak na Střední škole gastronomické v Blansku. Probíhala zde totiž soutěž mladých barmanů. Měli jsme tak možnost vidět své staré kamarády v barmanské praxi.

Exkurze v pivovaru

7.3.2017
Na tento den se mohli těšit žáci 7. - 9. ročníku. Vyučující jim naplánovali exkurzi do Pivovaru v Černé Hoře. Ještě před exkurzí ale věnovali několik hodin teoretické přípravě. Tato zajímavá látka žáky nadchla a za své znalosti byli provázející pracovnicí pivovaru pochváleni.

Borneo a Papua: Necestou k rituálům

1.3.2017
A gentura Pohodáři z Pelhřimova, na jejíž cestovatelské pořady se vždy velice těšíme, nám dnes představila  ostrovy Borneo, Biak, Papua a Bali. V oblasti, vyznačující se rovníkovým podnebím a rozmanitou flórou i faunou, jsme se společně vydali  za divokými původními obyvateli, kteří ještě v nedávné minulosti byli lovci lebek a lidojedy. 

Skryto za palmami

24.2.2017
Žáci 6. - 9. ročníku vyrazili do environmentálního výukového střediska Lipka v Brně. Dnešní program se jmenuje Skrto za palmami. Lektoři nás seznámili s tím, jak se získává palmový olej, proč se rozšiřují plantáže na výsadbu palem a jaké to má dopady na životní prostředí.

Knihovna Blansko

17.2.2017
Naše škola navázala na osvědčenou tradici návštěv blanenské Knihovny. Doposud třídy 1. stupně absolvovaly literární dílny s tématy komiks a pověsti z našeho regionu. Těšíme se na příští setkání s tajuplným názvem "Detektivní hádanky". Děkujeme tímto pracovníkům Městské knihovny Blansko za vstřícnost a ochotu.

Nové rošty do kuchyně

20.1.2017
Pracovní vyučování v dílnách nás moc baví a jsme v něm dost dobří. Během ledna žáci 8. a 9. ročníku v dílenských pracích vyrobili nové rošty do školní kuchyně. pochvalu zaslouží především Tomáš, Dan a Kuba.

Hospodářství u Šnofouse

16.12.2016
Žáci 2. - 5. ročníku se vydali do domu ekologické výchovy v Brně LIPKA na program Hospodářství u Šnofouse. Mnozí z nich se poprvé setkali s domácí výrobou tvarohu i másla, poznali jeho původ a prakticky si vše vyzkoušeli. Potkali se s živými králíky i slepicemi, což oceňovali hlavně městské děti, které již nemají k domácím zvířatům přístup.Důležitou součástí programu je také vést děti k rozeznání přirozených potřeb zvířat, různých způsobů chovů hospodářských zvířat a možností jejich ovlivňování z role spotřebitele.

Zdravé vánoční mlsání

15.12.2016
Vánoce se kvapem blíží. Každým rokem jsme v pracovním vyučování pekli nějaké zdravé vánoční cukroví a poté je společně ochutnávali a vyměňovali si recepty. Jaksi se nám ale užž sladké přejedlo a tak to chtělo nějakou změnu. Proto jsme letos připravovali hostinu slanou. K ochutnání byly jednohubky s nejrůznějšími pomazánkami, sýrové šneky, tyčinky, bezlepkové toasty. A tato varianta byla opravdu výborná. Na připravených slavnostních tabulích nezbyl ani drobeček. Zmizela i veškerá zelenina.

Vánoční tvoření na zámku 2

12.12.2016
5. - 7. ročník se opět vydal na blanenský zámek. Tentokrát si v dílničkách vyráběli ozdoby z včelího vosku a vizovického těsta. Moc děkujeme pracovnicím ze zámku za vytvoření krásné předvánoční atmosféry.

Vánoční tvoření na zámku

8.12.2016
Na zámecké tvoření se vždycky těšíme. Tentokrát si žáci 5. - 7. ročníku pod vedením vytvořili krásnou svíčku.

Beseda s panem Kotoučkem

6.12.2016
Dnes nás navštívil pan Kotouček z organizace ELIM z Letovic. Žákům poutavou formou vysvětlil možná nebezpečí používání internetu. Téma kyberšikany názorně ukázal na prezentaci s konkrétními případy, které se opravdu staly. Nyní  je už jen na žácích, aby získané znalosti uplatnili v životě.

V lese s revírníkem panem Novákem

2.12.2016
Žáci 7., 8. a 9. ročníku dnes měli smluvenou schůzku v lese s panem revírníkem Novákem, se kterým spolupracovali na zavěšení ptačích budek na podzim. Ty vyrobili v rámci dílenských prací. A nyní jim pan revírník připravil odměnu. Společně vybrali a uřízli dva vánoční stromky, které budou zdobit v předvánočním období chodby naší školy.

Filipíny - Za obry a trpaslíky

29.11.2016

Díky projektu Planeta Země 3000 jsme se dnes vypravili na Filipíny. Společně jsme putovali za velikány i drobečky této pestrobarevné země. Navštívili jsme několik ze 7 107 filipínských ostrovů a poznávali tradice a kulturu místních obyvatel. V tajemné džungli jsme pátrali po nártounovi filipínském, podívali se do hlavního města Manily, provezli se tradičním jeepney a ochutnali nejednu specialitu. Natáčení na Filipínách probíhalo v době Velikonoc a tak jsme se dozvěděli, jak svérázně zde tyto křesťanské svátky probíhají. Prostřednictvím cestovatelů ksme se  také mohli podívat do hlubin oceánu, abychom spatřili i slibované filipínské obry žraloky velrybí.

Svatomartinské tvoření

9.11.2016
Žáci 5. - 7. ročníku se zúčastnili svatomartinského tvoření v Galerii města Blanska. Pod vedením si vyrobili lampiony z hedvábného papíru, ozdobné svíčky, dřevěné meče a přívěsky z kůže. Za velmi zdařilou a příjemnou akci pořadatelům děkujeme. Oceňujeme vysokou profesionalitu pracovníků Galerie města Blanska v přípravě a přístupu k žákům.

Příbytky pro ptáčky

8.11.2016
Mrazy v letošním roce přišly o něco dříve než v letech minulých a tak jsme náš plán stihli jen tak tak. V hodinách pracovního vyučování jsme pilně vyráběli ptačí budky. Když bylo dílo hotové, domluvili jsme se s revírníkem panem Novákem, který má lesy poblíž naší školy v péči, že je společnými silami na stromy zavěsíme. Všichni jsme spolupracovali, a nyní nás těší, že jsme udělali dobrou věc. Na jaře se budeme moct potěšit ptačím zpěvem.

Exkurze na Úřadu práce

31.10.2016
Žáci 8. a 9. ročníku absolvovali besedu s pracovnicí Informačního a poradenského střediska při Úřadu práce v Blansku. Čeká je totiž v nejbližší době závažný krok v jejich životě - budou si vybírat učební obor, kterému se s velkou pravděpodobností budou věnovat po zbytek života. Obdrželi mnoho informací o oborech, o které projevili zájem.

Hrát si dovoleno

21.10.2016
Žáci 1. stupně navštívili v pátek výstavu nesoucí název "Hrát si dovoleno". S loutkami jsme si zahráli známé pohádky, vyzkoušeli jsme si mechanické objekty. Výstava byla pěkná i poučná, protože jsme si měli možnost zábavnou formou zopakovat poznatky z fyziky.

Dům přírody Moravského krasu

20.10.2016

Dne 20. 10. 2016 se žáci 6. - 9. roč. zúčastnili exkurze do Domu přírody Moravského krasu.

Program byl rozdělen do dvou tematických celků. První část byla věnovaná geologické minulosti

a druhá živé přírodě Moravského krasu. Žáci se na interaktivních obrazovkách  mohly něco přiučit

a následně i procvičit, co si zapamatovali. Celý program byl ukončen promítáním naučného

dokumentu o Moravském krasu ve 3D. Exkurze byla velmi pěkná a poučná. Zaměstnanci Domu

přírody byli ochotní a milí.  

Krajské kolo Přespolní běh 17. listopadu v Boskovicích

11.10.2016
Tři nejlepší vytrvalci naší školy reprezentovali okres Blansko. Konkurencí jim byli vybraní sportovci z okresů Břeclav, Hodonín, Vyškov, Brno - město a Brno - venkov. Běželo se za chladného počasí v nelehkém travnatém terénu. Naši borci si zaběhli pro celkové čtvrté, páté a šesté místo v kraji. Gratulujeme!

Dopravní hřiště

16.9.2016
Letos se budou naši čtvrťáci ucházet o cyklistický průkaz. Aby byli řádně připraveni, museli jsme své teoretické znalosti vyzkoušet v praxi při jízdách pod vedením instruktorky na dopravním hřišti. Nyní už víme, co se nám daří a na čem naopak musíme do jara zapracovat.

Lesní pedagogika

15.9.2016
Dnes se naše škola zúčastnila zajímavé akce s názvem "Lesní pedagogika". Program pro nás připravili peacovníci Lesů ČR v okolí vesnice Klepačov. Hravou formou seznámili žáky s problematikou ochrany lesa a těžby dřeva. Celou akci nám zpříjemnili lovečtí psi, kteří doprovázejí své pány při pochůzkách v lesích. Všichni jsme se vrátili z náročného pochodu unavení, ale spokojení.

Technické muzeum v Brně

17.6.2016
text bude doplněn

Soutěž mladých cyklistů

15.6.2016
Se třemi družstvy našich žáků jsme se zúčastnili dopravní soutěže v rámci blanenského okresu. Zahájili jsme teorií, kdy žáci vyplňovali v učebně test. Následně si jednotlivci na dopravním hřišti zajeli jízdu zručnosti na kole. Nakonec postupně všechna družstva za pod dohledem instruktorů z autoškoly absolvovala jízdu podle pravidel silničního provozu. Žáci naší školy obsadili shodně druhá místa za školou z Boskovic. Počasí nám celkem přálo, ale do školy jsme se vraceli už za deště.

Exkurze v kompostárně

10.6.2016
Biologicky rozložitelné komunální odpady je třeba separovaně sbírat, látkově nebo energeticky využívat a omezovat jejich ukládání na skládky, kde jsou zdrojem skleníkového plynu methanu a výluhů v průsakových vodách.O tomto tématu se dnes mnohé dozvěděli žáci 7. - 9. ročníku při exkurzi v blanenské Kompostárně. Využili jsme totiž dne otevřených dveří v tomto moderním zařízení na zpracování biologického odpadu, abychom si rozšířili své znalosti o třídění a recyklaci.

Krajský přebor v lehké atletice

7.6.2016
Výběr nejlepších atletů naší školy sse jako každý rok zúčastnil závodů ve čtyřboji v Boskovicích. Odtud se tři žáci kvalifikovali na krajské závody do Brna. Zde se utkali postupujícíc žáci ze škol z Brna - města, Brna - venkova, Hodonína, Znojma, Břeclavi a Blanska. Zcela s přehledem obsadila naše Majda ze 7. ročníku 1. místo a pojede reprezentovat náš kraj na republikové kolo do Kladna. Blahopřejeme a držíme palce!!!

Výlet do jeskyně Balcarka

6.6.2016
Dnes se žáci 1. stupně vydali prozkoumávat krásy našeho nejbližšího okolí. Autobusem jsme docestovali do Ostrova u Macochy. Po příjezdu jsme byli mile přivítáni průvodcem z jeskyně Balcarky, který nás provázel. Pověděl nám, jak rostou krápníky, kdo jeskyni objevil a mnoho dalších zajíavostí. Po prohlídce jsme podnikli malý výšlap po okolí. Výlet se nám vydařil.

Dopravní hřiště

3.6.2016

V pátek 3. června se žáci naší školy zúčastnili výuky dopravní výchovy na dopravním hřišti v Blansku. Nejprve žáci třetího až šestého ročníku absolvovali teoretickou část výuky v prostorách základní školy Salmova. Na konci této teoretické části žáci čtvrtého ročníku napsali kontrolní test, který je jedním z předpokladů k získání průkazu cyklisty. Poté jsme se přesunuli na dopravní hřiště, kde probíhala praktická výuka a zkouška z praktických dovedností při účasti cyklisty v silničním provozu. Žáci nejen, že vše úspěšně zvládli, ale užili si i spoustu zábavy.

Branný den

27.5.2016
Žáci si prakticky prověřili znalosti zásad 1. pomoci, házeli na cíl a poznávali keře, stromy a byliny. Se zkušenými lektory, kteří organizují kurzy přežití v přírodě teoreticky i prakticky vyzkoušeli výrobu improvizovaného vybavení, zásady při přesunu ve dne i v noci, naučili se vysílat nouzové signály.

Hudební setkání základních škol praktických

25.5.2016
Opět po roce jsme se vydali na Hudební setkání základních škol praktických v Brně. Tentokrát vystoupili žáci ze 4. a 5. ročníku. A nejen že byli dobrými zpěváky, ale i výbornými posluchači žáků z ostatních škol, které se na tuto hudební přehlídku malých zpěváků sjeli ze širokého dalekého okolí.

Zpívání s paní Hájkovou

24.5.2016
Maminka našeho žáka Ondry, profesionální zpěvačka, přišla po roce mezi nás s kytarou, mnoha zpěvníky a hlavně naladěnými hlasivkami. V příjemné atmosféře jsme si dvě hodiny pěkně zanotovali, zazpívali country, folk, pop. Bylo to moc příjemné setkání a určitě ne poslední.

Závody v lehké atletice

17.5.2016
V Boskovicích se dnes konaly okresní závody v lehké atletice mládeže. Za soupeře jsme měli žíky z Boskovic a Lysic. I přes chladnéé počasí padaly rekordy - pro 1. místo ve skoku dalekém si doskočil Tomáš výkonem 4,5 metru, Dan odhodil kriketový míček do vzdálenosti 49metrů. Tentýž Dan utekl soupeřům o celé kolo ve vytrvalostním běhu na 1500 m. Svým vyrovnaným výkonem nezklamala Mariana a postupuje spolu s Tomášem a Danielem na krajské kolo atletiky do Brna. Blahopřejeme!!! Náš tým po všech stránkách vzorně reprezentoval školu.

Náramkový den

28.4.2016
Abychom si připomněli, že jsme součástí jedné školy, domluvili jsme se, že dnes všichni budeme mít na ruce nějaký náramek. Některé hlavy děravé sice na náramek zapomněly, ale všichni jsme ocenili pohotovost, se kterou si nějakou tu ozdobu na ruku připravily. Nejoriginálnějším náramkem tak byl vyhlášen náramek ze škvarků, který si improvizovaně zhotovil Dan ze své svačiny.

Umění ve tmě

28.4.2016

Dnes jsme se v blanenském Muzeu připojili k oslavě Dní umění nevidomých na Moravě. Nejprve jsme se zatajeným dechem vyslechli koncert zrakově postižených umělců. Poté jsme se přesunuli na zámecké nádvoří, kde jsme si mohli vyzkoušet, jaký je život ve tmě. Dostali jsme klapky na oči, bílou hůlku a pod vedením průvodce jsme museli zdolat určenou trasu. Zaujali nás dovednosti asistenčních pejsků, nejrůznější zvukové pomůcky i hry pro nevidomé. Za dnešní zkušenost moc děkujeme a o svůj zrak se budeme starat, jak nejlíp budeme umět.

Utkání ve florbalu

17.2.2016
text

Myslivost

9.2.2016
Tentokrát náš deváťák Láďa prezentoval svoji přednášku o myslivosti i žákům druhého stupně. Láďovi moc děkujeme za čas věnovaný přípravě. Přednáška byla velmi zajímavá a pro žáky byla značně přínosná.

Myslivost - 1. stupeň

8.2.2016
Náš deváťák Láďa si pro své mladší spolužáky připravil přednášku o myslivosti. Děti se tak mohly dozvědět mnohéz myslivecké hantýrky, prohlédly si trofeje, shlédly krátká videa o naháňkách a práci loveckých psů vycvičených na určitý druh práce. Důležitou součástí přednášky byla i část o péči o lesní zvěř v zimě. Nakonec byl prostor i na dotazy a odpovědi.

Vím, proč jím

11.1.2016
Naše škola reaguje na aktuální situaci, kdy ve společnosti přibývá jedinců s poruchami příjmu potravy.Umožnili jsme žákům 2. stupně nahlédnout prostřednictvím agentury Anabell do této nelehké problematiky. Program "Vím, proč jím"žákům přinesl nové poznatky, se kterými by jednou mohli pomoci sobě i svým kamarádům.

Výchovný koncert

22.12.2015
Manželé Kocůrkovi, na které se vždy moc těšíme, opět přijeli a představili nám nezvyklé hudební nástroje, které přivezli ze svých cest po nejrůznějších koutech naší planety. V hudebním pásmu zazněly  dechové nástroje pastýřů Karpat (různé píšťaly, flétny, fujara), ale  především indiánské hudební nástroje, které pro nás byly povětšinou doposud neznámé.  Na závěr jsme si všichni společně zazpívali. A když se nám blíží ty Vánoce, tak celou školou zněly samozřejmě koledy.

Zdravé cukroví

17.12.2015
Na tuto akci se každoročně pečlivě připravují všechny třídy. Začínáme studiem zdravých potravin, vyhledáváním vhodných receptů, zjišťováním potravinových alergií spolužáků. Následně ve cvičném bytě přesně podle uvedených receptur stvoříme cukroví a vše vyvrcholí prostřením velké slavnostní tabule na chodbách školy, prezentací výrobků a společnou ochutnávkou.

Vánoční dílničky a sportovní hry

16.12.2015
Dnes se naše učebny změnili na vánoční dílničky. Mezitím co žáci prvního stupně sportovali v tělocvičně, druhostupňáci obcházeli jednotlivá stanoviště rukodělných činností. Po dokončení se vystřídali. Všichni si tak mohli vytvořit papírovou ozdobu na stromeček, kometu, svíčku ve skořápce vlašského ořechu a voňavý svícínek.

Besídka pro rodiče

15.12.2015
Na dnešní den jsme pozvali rodiče do naší tělocvičny, abychom se pochlubili, co jsme se v hodinách hudební výchovy naučili. Starší žáci připravili drobné občerstvení, program doplňovala projekce s vánočními obrázky. Věříme, že se rodičům naše vystoupení líbilo a jsme velice potěšeni, že přišli v hojném počtu.

Smaltování kovu

8.12.2015
Žáci 7. - 9. ročníku po měsíci navštívili Muzeum v Blansku, kde pro ně byl opět připraven interaktivní program. Tentokrát o dalším významném blanenském vynálezci Bartelmovi, jeho objevu smaltu a tvořivá dílna: smaltování kovu. Žáci si tak vytvořili za pomoci pracovnice muzea, paní Pietraszové, krásný dárek - smaltovanou lžičku.

Hvězdička betlémská

2.12.2015
Hvězdička betlémská je koncert s divadelní výpravou plný klasických vánočních koled a původních autorských vánočních písní, které jsou zakomponovány do děje příběhu o zrození Ježíška. Na podiu vystupili z velké knihy – Bible - postavy tří králů a pastýřů, které zpívali a vyprávěli dětem vánoční příběh o pouti tří králů a pastýřů do Betléma a o tradici dávání si dárků právě na Vánoce. Žáci 1. stupně si představení krásně užili a zpříjemnili si tak jeden adventní den.

Východní Afrika - kolébka lidstva

1.12.2015

Naše putování jsme začali v hlavním městě Etiopie Addis Abeba, odkud jsme pokračovali na sever do Danakilské prolákliny. Společně jsme doputovali k lávovému jezeru unikátního vulkánu Erta Ale. Se zakladatelem projektu, fotografem a dobrodruhem Adamem Lelkem jsme navštívili jeden z nejagresivnějších kmenů světa. Poznali jsme tradice a zvyky tajuplného kmene Mursi, jehož ženy si vkládají na důkaz krásy do úst hliněné talířky a muži jsou obávanými bojovníky. Nezapomenutelné chvíle jsme strávili také na savaně, kde jsme poznali život mnoha vzácných zvířat. A všechny tyto zajímavosti jsme poznali pěkně z bezpečí a pohodlí polstrovaných sedadel v Kině v Blansku díky projektu Planeta Země 3000. Už nyní se těšíme, až za rok procestujeme Filipíny.

Hudební festival v Rájci-Jestřebí

19.11.2015

Ve čtvrtek 19. listopadu se žáci prvního stupně naší školy, jako už tradičně, zúčastnily Hudebního festivalu v Rájci – Jestřebí. Žáci třetího až šestého ročníku vystoupili s hudebním a tanečním programem. Sklidili veliký potlesk publika a všichni byli opravdu velmi šikovní a vystoupení zvládli bez sebemenšího zaváhání. Dále zábava pokračovala vystoupeními ostatních přítomných škol a stacionářů a závěrečnou diskotékou. Celý program byl velice zajímavý a zábavný a už teď se všichni moc těšíme na příští ročník.

Kreativní workshopy k projektu Webrangers

14.11.2015
Google ve spolupráci s projektem E-Bezpečí spustil třetí ročník unikátního programu Web Rangers, v rámci kterého žáci ve věku 13 až 16 let sdílí své znalosti o bezpečném používání internetu mezi sebou. Z naší školy bylo do projektu Pedagogické fakulty UP v Olomouci přijato pět žáků z 8. a 9. ročníku, kteří po proškolení odborníky na internetovou bezpečnost vytvoří vlastní projekt (prezentaci, video, leták...) a poučí své mladší spolužáky, stanou se pro ně rádci a ochránci při používání internetu. Jsme velice potěšeni, že naši žáci jsou ochotni ve svém volném čase rozvíjet své vědomostií a znalosti a chtějí tak přispět k lepšímu povědomí o bezpečném chování na internetu u ostatních žáků. Velký dík patří především Danielovi (8. ročník).

Vyhlášení výtvarné soutěže - Máme dvě první místa!!!

14.11.2015

Pro děti prvního stupně blanenských ZŠ zorganizovala Střední škola gastronomická v Blansku ve spolupráci s městem Blansko a Farností sv. Martina výtvarnou soutěž na téma života sv. Martina. Vítězové byli vyhlášeni během svatomartinských slavností. Tématem bylo výtvarné ztvárnění jakéhokoliv momentu ze života sv. Martina. Mladí výtvarníci naší školy měli veliký úspěch. Získali hned dvě první místa. Velice gratulujeme Klárce (3. ročník) a Dominikovi (5. ročník). Vítězové obdrželi cenu v rámci sobotního podvečerního programu na farním nádvoří, a to přímo z rukou sv. Martina. Vítězné práce budou ke shlédnutí téměř po celý sváteční víkend ve věži kostela jako součást prohlídek a v dalších prostorách Centra sv. Martina budou vystaveny i další zdařilé práce.

 

Interiéry blanenského zámku

13.11.2015
Vzdělávací program Interiéry blanenského zámku navštívili dnes žáci 1. - 6. ročníku. Prohlédli si salóny a podle kartiček vyhledávali totožné objekty. Prohlídka zámku byla touto činností pro děti poutavá. Nakonec si podle svého esstetického cítění vykreslili předtištěný černobílý obrázek jedné zámecké místnosti.

Přednáška o trestní odpovědnosti

11.11.2015
Žáci 7. - 9. ročníku vyslechli zajímavou přednášku o právním systému a trestní odpovědnosti mladistvých. Přednášejícím byl JUDr. Petr Živěla, dlouholetý soudce a obhájce. Po seznámení s právní problematickou vysvětlenou na konkrétních případech ze soudní síně zbyl čas i na spoustu dotazů, o kterých se žáci chtěli dozvědět více.

Objevitelé Moravského krasu

6.11.2015

V pátek 6. listopadu se žáci prvního stupně naší školy zúčastnili vzdělávací akce pořádané Muzeem města Blanska. Program se skládal z návštěvy Expozice historie objevitelů Moravského krasu, kde žáci mohli vidět například kostru jeskynního medvěda nebo skafandr jednoho z objevitelů jeskyní. Dále měli možnost poznávat a pozorovat nálezy z jeskyní jako jsou například zkameněliny nebo pozůstatky po dávných obyvatelích. Na závěr akce si žáci vyzkoušeli napodobit starodávné jeskynní malby. Program byl velice zajímavý a pro žáky poučný.

Čert a Káča

3.11.2015
Žáci 1. - 6. ročníku shlédli představení divadelní společnosti Docela velké divadlo Litvínov v blanenském Kině. Jedná se o veselou pohádku s písničkami o hubaté Káče, kterou čert odnesl do pekla a pak toho pořádně litoval, protože Káča je horší než deset Luciferů. Naštěstí všechno nakonec dobře dopadlo díky ovčákovi Jírovi. Dětem se pohádka moc líbila a všechny obohatila o krásný kulturní zážitek.

Vynálezci z blanenského zámku

3.11.2015
S žáky 7. - 9. ročníku jsme navštívili blanenský zámek, abychom se dozvěděli o baronu Karlu Ludwigu von Reichenbachovi, jeho životě a vynálezech. Počátkem 30. let 19. století byl v jeho chemické laboratoři na zámku objeven parafín. A díky tomuto objevu jsme si mohli pod vedením lektorky - Mgr. Daniely Pietraszové na chvíli zahrát na chemiky a  vyrobit krásnou svíčku.

Dopravní hřiště

20.10.2015

Dne 20. 11. 2015 se žáci ZŠ Blansko, Nad Čertovkou, p. o. zúčastnili tradiční podzimní výuky dopravní výchovy na dopravním hřišti v Blansku. Prakticky si vyzkoušeli správnou a bezpečnou jízdu na kole po pozemních komunikacích. Učili se nejen dodržovat pravidla silničního provozu, ale i jak má být kolo i cyklista na bezpečnou cestu připraven a vybaven.

Přespolní běh Boskovice

13.10.2015
MŠ, ZŠ a praktická škola Boskovice pořádala 13.10 krajské kolo přespolního běhu. Zúčastnili se vytrvalci ze škol z Kyjova, Hodonína, Znojma, Brna - města, Brna - venkov a Blanska. Naši školu reprezentovali: Kája (4. r.) a Radim (7.r.). Oba skončili na 3. místě ve své kategorii. Cvičně si zaběhali i Jirka (5.r.), Míša (3.r.) a Kristián (9.r.). Našim žákům blahopřejeme k velkému úspěchu.

Muzeum Blansko - Kovové umění

25.9.2015

Žáci 7. - 9. ročníku shlédli v blanenském Muzeu výstavu prací žáků Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy Brno, Sokolská, p.o..

Zaujaly nás ukázky uměleckého zpracování kovu a některé z technik jsme si mohli vyzkoušet.

Přespolní běh - školní kolo

18.9.2015
Koncem září jsme uspořádali pro žáky školní kolo přespolního běhu. Výsledky závodu byly podkladem pro výběr závodníků do okresního kola v Boskovicích, které se bude konat i s naší účastí dne 13.10.2015.

Hurá na prázdniny

30.6.2015

Vysvědčení jsou rozdána, třídy zejí prázdnotou.

Zaměstnanci školy přejí všem svým žákům krásné slunečné prázdniny bez úrazů, jejich rodinám příjemnou klidnou dovolenou a ve školním roce 2015/2016 se budeme těšit na další společná setkávání.

Školní besídka

29.6.2015
Na dnešní den jsme pozvali rodiny našich žáků, abychom se společně rozloučili se školním rokem 2014/2015. Žáci se svými vyučujícími k této příležitosti nacvičili pěkné pásmo písniček a tanců, a tak bylo na co koukat. Odměnou jejich úsilí byl velký potlesk, který zaplnil celou tělocvičnu.

Poděkování Ing. Karlu Plchovi

29.6.2015

Velice děkujeme panu Ing. Karlu Plchovi z Dolní Lhotyza velké množství jahod pro všechny naše žáky. Jeho vitamínová nadílka se stala zdravou sladkou tečkou na konci školního roku.

Soutěž na dopravním hřišti

24.6.2015
Vybraní žáci dnes reprezentovali naši školu v dopravní soutěži mladých cyklistů. V učebně byli všichni přezkoušeni z dopravních znalostí formou testu, na dopravním hřišti pak předvedli zručnost v jízdě na kole. Přípravám jsme věnovali náležitou pozornost, a tak naši žáci získali v kategorii starších žáků 1., 3. a 4. místo a v kategorii mladších žáků 1. místo.

Branný den

22.6.2015
Původní plán vycházky na Klepačov jsme kvůli vytrvalému dešti operativně změnili. Jednotlivá stanoviště jsme rozmístili v budově školy a žáci průběžně plnili zadané úkoly. Nakonec jsme si v tělocvičně zahráli míčové hry.

Exkurze - provoz firmy na Klamovce

19.6.2015
7. - 9. ročník se zúčastnil exkurze do provozu firmy na Klamovce v Blansku. Vyrábí se zde kouřovody, krbová kamna a další výrobky z plechu. Viděli jsme starší i nové stroje i postup výroby až po balení výrobku.

Výlet do Anthroposu

19.6.2015
V pátek 19. června se uskutečnila vzdělávací exkurze žáků 6. ročníku do Brna. V ranních hodinách si žáci prošli nově otevřený Zelný trh. Zaujaliy je podsvícené vodotrysky se soškami. Nahlédli do prostor "Staré radnice" a na vlastní oči uviděli pověstného brněnského draka. Hlavním cílem bylo muzeum Anthropos, kde si všichni prohloubili poznatky z dějin, přírodopisu, zeměpisu... Nejvíc žáky zaujal mamut s mládětem, ale se zájmem sledovali i ostatní exponáty. Navštívili i výstavu obrazů Zdeňka Buriana. Všichni se stačili rozhlédnout v pěkném parku u Anthroposu a zbyla chvíle i na procházku kolem řeky Svratky.

"Cesta kakaa a kávy"

17.6.2015
Žáci 7. - 9. ročníku se zúčastnili exkurze do Muzea v Blansku, kde probíhala výstava nazvaná "Cesta kakaa a kávy". Seznámili jsme se s pojmem fair trade a vyzkoušeli jsme si ruční mletí kávy. Exkurze byla zajímavá a poučná.

Den s Policií ČR

17.6.2015

Jako každoročně i letos se zúčastnili žáci naší školy akce „Den s Policií ČR“. Akce se konala na hřišti ASK Blansko 17. června a žáci 2. až 5. ročníku ji navštívili s velkým zájmem. Shlédli práci hasičských jednotek při vyprošťování osob z havarovaného automobilu a následné předání zraněných do lékařské péče. Měli možnost prohlédnout si policejní automobily a to jak ty starodávné, tak i současné vozy. Dále si mohli vyzkoušet části policejní výzbroje a prohlédnout různé zbraně a pomůcky. Velice nás zaujala také ukázka policejních psovodů a jejich práce i zajišťování pachatelů trestných činů. „Den s policií“ byl plný zážitků a už teď se všichni moc těšíme na další ročník.

Planetárium v Brně

15.6.2015
Žáci 7. - 9. ročníku navštívili Planetárium v Brně. Program s názvem "Astronaut" nás nejprve seznámil s děním na jarní obloze. Poté jsme shlédli výukový film, který nám představil výcvik kosmonautů před jejich cestou do vesmíru. Program žáky zaujal a hodnotili ho velmi kladně.

Přebor ČR - SHM

12.6.2015
Naše nejúspěšnější sportovkyně Mariana se reprezentovala ve dnech 10. - 12. června naši školu na Přeboru ČR - Sportovní hry mládeže v Ústí nad Orlicí. Zde získala sedmé místo v běhu na 800 metrů a celkově se umístila na 22. místě ze 42 účastnic z celé republiky a byla členkou družstva Jihomoravského kraje, které se ze 14 krajů umístilo na 7. místě.

Exkurze ve firmě Blata

10.6.2015
Žáci 7. - 9. ročníku se vypravili na exkurzi do firmy Blata v Blansku. Prohlédli jsme si nové prostorné čisté provozovny, kde se vyrábí minibiky, motorové koloběžky, krosové motorky a čtyřkolky.

Výlet do Jedovnic

9.6.2015

Dne 9. a 12. června jsme se zúčastnili školního výletu do Jedovnic. Jednalo se o tyto třídy: 2.,3.,4. a 5. ročník. Výlet byl zaměřen na environmentální vzdělávání. Tímto programem nás provázela slečna Monika Formánková z Lesního podniku Křtiny. Žáci měli v průběhu dne na jednotlivých stanovištích v okolí rybníka Olšovec plnit zadané úkoly. Ve volných chvílích hráli ekologické hry. Školní výlet se zdařil, také počasí bylo příjemné. Děti se do jednotlivých úkolů zapojovaly se zájmem a mohly tak uplatnit svoje dovednosti a znalosti získané během školního roku.

IPS Úřadu práce

9.6.2015
Letošní osmáky čeká v příštím roce důležité rozhodnutí. Budou vyplňovat přihlášky na střední školu. Už teď se ale musí rozmyslet, jakým směrem se dát. Aby se mohli správně rozhodnout, potřebují nejprve získat dostatek informací. A není lepší místo, kde informace ohledně studijních a učebních oborů získat, než IPS na Úřadu práce v Blansku. Paní Hoffmannová se žákům důkladně věnovala a zodpověděla veškeré jejich dotazy.

Rubikon

4.6.2015
Nejen znalosti, ale i postřeh, logiku, taktizování a mnoho jiných dovedností prověřila dvouhodinová soutěž Rubikon. Byla připravena speciálně pro žáky 6. - 9. ročníku. Každá skupinka si zvolila jinou taktiku sázek na správnou odpověď, každý si vedl podle svých nejlepších schopností, ale každého soutěž bavila a všichni se velice snažili. Na nejlepší dvojice čekala samozřejmě odměna.

Krajský přebor SHM

3.6.2015
Dva žáci a dvě žákyně reprezentovali naši školu na SHM v Brně. Sportovkyně Mariana získala druhé místo v kategorii děvčat a vybojovala tak postup do družstva Jihomoravského kraje, které bude reprezentovat na celorepublikovém přeboru. Gratulujeme.

Beseda o mezigeneračních problémech

25.5.2015

První část besedy byla určena žákům 3. - 5. ročníku. Paní lektorka, Mgr. Eva Stiborová, která poskytuje aktivizační služby v domově pro seniory v Sokolnici, naučila žáky, jak se pěkně chovat nejen ke svým babičkám a dědečkům, ale ke všem seniorům. Všichni si vyzkoušeli, jak nabídnout babičkám místo v dopravních prostředcích, jak pomoci s nákupem... Společně jsme přišli na to, proč si musíme starších lidí vážit a pomáhat jim. Nakonec jsme se naučili pěknou písničku, kterou třeba potěšíme své prarodiče.

Druhá část už byla pro žáky 7. - 9. ročníku. Společně jsme diskutovali o tom, co máme na svých prarodičích rádi, za co si jich vážíme a jak si vzájemně dáváme svou lásku najevo. Probrali jsme i to, co mladé generaci na starších lidech vadí a vysvětlili si, proč to tak je. Paní lektorka žákům přiblížila život v domově pro seniory, důležitost rodinných vazeb a společenského kontaktu. Za týden se budeme těšit na pokračování besedy a do té doby máme spoustu námětů k přemýšlení.

Dopravní hřiště

22.5.2015
Naši malí cyklisté dnes prověřovali své znalosti z dopravních předpisů a prokazovali své cyklistické dovednosti, aby si vysloužili průkaz mladého cyklisty a mohli se vydat samostatně na výlet na kole. Přejeme mnoho naježděných kilometrů bez nehod.

Hudební setkání v Brně

20.5.2015

20. května letošního školního roku se žáci 2. a 3. ročníku naší základní školy aktivně zúčastnili „Hudebního setkání základních škol praktických“. Tato akce má dlouholetou tradici a žáci z různých škol z celého Jihomoravského kraje se každoročně těší, až na ní budou moci předvést své hudební vystoupení. Letos naši druháčci a třeťáčci vystoupili se třemi skladbami, které doprovázeli zpěvem a tancem. Vystoupení dopadlo velice úspěšně a naši žáci si užili spoustu zábavy i jako diváci při vystoupení ostatních základních škol. Už teď se všichni moc těšíme na další ročník této úspěšné akce konané v Brně.

Beseda s Romanem Meluzínem

14.5.2015
Dnešní den byl pro mnohé žáky nezapomenutelným zážitkem. Zvláště hokejoví fanoušci si přišli na své. Navštívil nás totiž pan Roman Meluzín, dvojnásobný mistr světa a mnohonásobný reprezentant, nyní trenér dorostu Komety Brno. Popovídal nám o své hokojové kariéře, o trenérství, ukázal nám vítězné dresy a zlaté medaile z mistrovství světa v ledním hokeji z roku 1996 ve Vídni a 1999 (Norsko). Žáci si mohli vyzkoušet dresy a zažít, jaký je to pocit mít na krku zlatou medaili. Nechyběla ani autogramiáda, focení a probrali jsme i současný stav hokeje a letošní mistrovství v ČR. Romanu Meluzínovi moc děkujime.

okresní kolo SHM Boskovice

13.5.2015
Sportovních her mládeže škol blanenského okresu se dnes z naší školy zúčastnilo šest žáků - 3 chlapci a 3 děvčata. Do přeboru krajského kola se probojovali čtyři z nich.

Velikonoční výstava

30.4.2015

Dne 30. 4. 2015 žáci 3. ročníku naší školy navštívili tradiční Velikonoční výstavu v Galerii města Blanska. Vystaveny byly ukázky lidového umění a různých druhů ručních prací. Prohlédli jsme si velikonoční kraslice zdobené různými technikami, například voskovou batikou, slámou, korálky, vyškrabáváním nebo lepením vlny. Dále byly vystaveny výrobky z kukuřičných slupek, zdobené perníčky nebo pomlázky. Jelikož se městská galerie nachází poměrně daleko od naší školy, kulturní zážitek byl spojený s velice příjemnou procházkou.

Turnaj ve florbalu

15.4.2015
Dnes nejlepších osm sportovců naší školy odjelo pod vedením pana učitele Dvořáčka do Znojma, aby se zúčastnili krajského kola turnaje ve florbalu. Kromě našich žáků přijeli i účastníci z dalších čtyř škol. I když jsme skončili na posledním místě, vůbec to nevadilo, protože jsme si zahráli kvalitní hru. Nejlepším hráčem družstva byl vyhlášen a pohár přebral Daniel Vo.

"Jako prase v žitě"

9.4.2015
Absolvovali jsme interaktivní výuku na Lipce v Brně. Program se nazýval "Jako prase v žitě". Žáci se seznámili s vývojem zvířat od divokých po zdomácnělá. Na vlastní kůži si vyzkoušeli, jak se cítí zvířata chovaná na malém prostoru a jaký prožívají stres. Diskutovali o daném programu a problémech spojených s velkochovem hospodářských zvířat. Žáky program velmi zaujal a získali nové poznatky pro další výuku i pro život.

Velikonoční tradice a zdobení perníčků

27.3.2015

Dne 27.3. proběhla na naší škole akce pro žáky 1. stupně zaměřená na povídání o blížících se svátcích jara - Velikonocích. Povídali jsme si o smyslu velikonočních svátků, tradicích a místních zvycích. Ukázali jsme si různé techniky zdobení velikonočních kraslic, snědli upečeného beránka a vysvětlili, k čemu slouží klapačky a proč zvony odlétají do Říma. Naše povídání jsme zakončili zdobením perníčků, které jsme buď snědli nebo si je odnesli domů.

S Kamarády za pokladem

24.3.2015

Dne 24. 3. 2015 žáci 2. až 5. ročníku navštívili divadelní představení v Kině Blansko. Pořad s názvem „S Kamarády za pokladem“ byl dobrodružnou cestou, která využívá především fantazie dětí. Při putování diváci objevovali důležitost slušného chování. Prostřednictvím pohádkového příběhu žáci poznali význam kladných vlastností jako je poctivost, pracovitost, zodpovědnost nebo šlechetnost. Vše probíhalo hravou formou a s přímou účastí diváků. Žákům se pořad plný krásných písniček moc líbil, pěkně si zazpívali a výborně se pobavili.

Pohodáři

9.3.2015
V pondělí 9.3. 2015 jsme se již tradičně s žáky 6. - 9. ročníku naší školy vypravili do blanenského Kina na vzdělávací cestopisný pořad cestovatelské agentury Pohodáři. Tentokrát cestovatelé navštívili Barmu a natočili zde velmi poutavý film. Mohli jsme se tak zprostředkovaně dozvědět spoustu zajímavostí o životě lidí, kulturním bohatství a přírodě této země. A už teď se těšíme na další akci s Pohodáři.

Teplákový den

6.3.2015
V minulých letech jsme si jednou za čas chtěli připomenout, že jsme všichni žáci a učitelé naší krásné školy. Tak jsme se vždycky domluvili a přišli všichni oblečení ve stejně barevném oblečení. Už jsme ale vystřídali téměř všechny barvičky a tak jsme se dohodli, že všichni přijdeme v teplácích. A zjistili jsme, že i když tento druh oblečení není příliš společenský, je za to nesmírně pohodlný.

Za vůní bylin

6.2.2015

Dnes e žáci 6. - 9. ročníku zúčastnili výukového programu ve středisku environmentální výchovy LIPKA v Brně. Pod názvem programu "Za vůní bylin" se skrývaly aktivity a činnosti, které žáky vedly k poznávání praktického využití bylin a koření. Do vonného sáčku, který si každý odnesl domů, lektor každému žákovi namíchal oblíbenou čajovou směs. Těšíme se na příští návštěvu v březnu s názvem "Jako prase v žitě".

Poutníci

5.2.2015
Ve čtvrtek se žáci 6. - 9. ročníku zúčastnili koncertu známé skupiny "Poutníci". Děti se v krátkosti seznámily s dějinami country hudby v USA i u nás. Všichni mohli slyšet, jak se hraje na strunné nástroje - kytaru, basu, banjo, mandolínu a dobro. S chutí jsme si zazpívali řadu nejznámějších písní - Bedna od whisky, Panenka, Severní vítr a mnoho dalších. Na závěr ocenili všichni přítomní vystoupení Poutníků dlouhým potleskem.

Ochutnávka cukroví

19.12.2014

Jak se již na naší škole stalo tradicí, žáci si v pracovním vyučování ve cvičném bytě pod vedením vyučujících připravili nejrůznější laskominy.

Protože myslíme i na naše spolužáky, kteří mají bezlepkovou dietu, spousta cukrovíčka bylo připraveno z bezlepkových surovin a řádně označeno.

Jednotlivé třídy připravily slavnostní tabule s popisky cukroví, které informovaly o složení a možných alergenech. Po zacinkání zvonečku jsme si společně zazpívali koledy a ochutnávka mohla začít. Všechno bylo moc dobré, ale největší úspěch podle rychlosti zmizení zaznamenaly čokoládové hrudky z kukuřičných lupínků.

PF 2015

19.12.2014

Všem žákům, jejich rodinám a blízkým přejeme krásné a klidné prožití vánočních svátků a v roce 2015 mnoho studijních, pracovních i osobních úspěchů.

Kolektiv zaměstnanců ZŠ, Blansko, Nad Čertovkou 17

Vánoční besídka

18.12.2014

Žáci prvního stupně si připravili se svými paními učitelkami krásný program pro rodiče i starší žáky školy.

Vánoční básničky, koledy, příběhy určitě zpříjemnily čekání na Ježíška.

Sportovní den

17.12.2014
V dopoledních hodinách proběhl sportovní den v tělocvičně školy. Prvostupňáčci si zahráli hry s padákem. Žáci druhého stupně byli rozděleni do tří teamů a utkali se ve floorbalu. Všichni hráli fair play, s plným nasazením a odhodláním vyhrát. Největším vítězstvím bylo, že si nikdo nic nezlomil a všichni odcházeli spokojení.

Vánoční tvoření

15.12.2014

Naše škola se dnes proměnila v jednu velkou vánoční dílnu. Každá třída si připravila pro ostatní spolužáky nějakou pracovní činnost s vánoční tématikou.

Všichni si tak během dne na jednotlivých stanovištích mohli vyrobit svíčku ve skořápce od ořechu, ozdobu na stromeček, vánoční závěs a mnoho dalšího.

Krásným závěrem dne byla i návštěva výborné hudebnice, paní Hájkové, maminky našeho žáka, která si s dětmi zazpívala u kytary. Všichni se tak krásně naladili na vánoční notu.

Tetiny O zimě

9.12.2014
Žáci prvního stupně shlédli divadelní představení v blanenském Kině. Tetiny si připravili povídání O zimě. Žáci si tak mohli zopakovat spoustu učiva z prvouky a při tom se pobavit.

Vánoční výstava

4.12.2014
žáci 2. - 8. ročníku navštívili vánoční výstavu a vyzkoušeli si tvorbu drobných vánočních dekorací.

Vánoční výstava

2.12.2014

Žáci 9. ročníku navštívili vánoční výstavu v Dělnickém domě. Seznámili se s nejrůznějšími tradicemi, které se k tomuto krásnému období vážou.

Shlédli přípravu vánočních tabulí studentů Střední školy gastronomické a svůj hlas přidělili nejkrásnější.

Hudební festival

20.11.2014
Žáci prvního stupně dnes jeli předvést své pěvecké a taneční umění na Hudební festival v Rájci - Jestřebí. Vystoupení se jim vydařilo a odměnou jim byl veliký potlesk. A už nyní přemýšlí se svými paními učitelkami, co si připraví pro příští rok.

Indonésie - po stopách lidojedů

12.11.2014
Žáci 6. - 9. ročníku shlédli již tradiční cestopisné pásmo projektu Planeta Země 3000, tentokrát na téma Indonésie - po stopách lidojedů.
Pořad byl pestrý, velmi zajímavý a poučný. Žáci i vyučující byli nadšení a již nyní se těší na další cestopis.

Burza středních škol

7.11.2014
Pomalu se přiblížil čas, kdy se žáci devátého ročníku budou muset poohlédnout po nějaké té střední škole a rozhodnout se pro obor, ve kterém by se chtěli vyučit a kterému by se na své životní cestě chtěli věnovat.
Aby jejich rozhodování bylo snazší, navštívili jsme burzu středních škol, kde dostali mnoho užitečných informací, nabídek, mohli se na vše řádně vyptat.

Karneval

31.10.2014
Dne 31. 10. 2014 se v základní škole uskutečnil Halloweenský karneval pro žáky 1. stupně.
Žáci přišli ve strašidelných kostýmech, představili svoje masky, soutěžili, tančili a skvěle se všichni bavili.
Seznámili jsme se stradicí halloween i v čechách uznávanou památkou zesnulých připadající na 2. listopadu.

Půda není nuda

30.10.2014
Žáci 6. - 9. ročníku se zúčastnili výukového programu "Půda není nuda", který se uskutečnil v centru environmentální výchovy LIPKA v Brně.
Výuka byla názorná a všem se moc líbila. Získané vědomosti všichni využijí při další výuce i v běžném životě.

Knihovna Blansko

23.10.2014
7. a 8. ročník dnes navštívil Knihovnu v Blansku. Paní knihovnice Křivánková si pro žáky připravila poutavé vyprávění o spisovateli Eduardu Štorchovi a jeho knihách o pravěku.
Viděli jsme i ukázku z filmu Osada havranů. Do knihovny se budou žáci určitě rádi vracet.

Jabloňka a Ořešánek

17.10.2014
V centru ekologické výchovy Lipka Brno se žáci prvního stupně drznámili s různými možnostmi šetrného využívání plodů ze zahrádky.
Seznámili se a prakticky si vyzkoušeli zpracování jablek na mošt. Obarvili hedvábí v ořechovém listí a vyrobili si loutku Ořešánka, kterou si odnesli kromě získaných vědomostí domů.

Přespolní běh v Boskovicích

15.10.2014
Tři žáci - nejlepší běžci naší školy - se dnes zúčastnili krajského kola přespolního běhu v Boskovicích. A nedopadli vůbec špatně. I když to byla pěkná dřina, nakonec pro naši školu vybojovali první a druhé místo.

"Trefa do černého"

29.9.2014
Opět jeden z velmi přínosných interaktivních programů projektu EXRAN Oblastní charity Blansku, tentokrát na téma předsudky.

"Ti druzí"

24.9.2014
Interaktivní beseda pro žáky druhého stupně v rámci projektu EXRAN Oblastní charity Blansko. Obsahem dnešní besedy bylo aktuální téma rasismu a xenofobie.

Dopravní hřiště

22.9.2014
Dne 22. 9. 2014 se žáci prvního stupně zúčastnili výuky dopravní výchovy na dopravním hřišti v Blansku.
Zopakovali si, co musí znát o jízdním kole a procvičili si pravidla silničního provozu. Prakticky si vyzkoušeli bezpečnou jízdu na kole podle dopravních značek a semaforů.

"Malí, ale významní"

22.9.2014
Na začátku nového školního roku jsme navázali na osvědčenou a velmi přínosnou spolupráci s Oblastní charitou Blansko.
V rámci projektu EXRAN dnes proběhla interaktivní beseda se žáky druhého stupně na téma Malí, ale významní. Žáci se dozvěděli řadu nových informací o dobrovolnické činnosti v nejrůznějších oblastech života.
A kdo ví, třeba tato beseda ponese své plody, a někteří z našich žáků se jednou také stanou dobrovolníky a budou pomáhat ostatním.

Branné cvičení

5.9.2014
Trasa branného cvičení vedla směr Těchov. Cílem byla vyhlídka na Jakubovo jezero v údolí Punkvy. Po cestě probíhala pátrací hra, při které žáci plnili úkoly z topografie, zdravovědy a přírodovědných znalostí.

Sportovní den

3.9.2014
Běh kolem Palavy dnes rozhodl o vítězích naší školy, kteří se v listopadu zúčastní přespolního běhu v Boskovicích.

HURÁ NA PRÁZDNINY

27.6.2014
Poslední den školního roku, vysvědčení. Přejeme všem žákům krásné prázdniny plné sluníčka, pohody a zábavy, rodičům pěknou, klidnou dovolenou. Vycházejícím žákům přejeme, aby na střední školy vykročili tou správnou nohou a v životě je provázelo jen samé štěstí. Na ostatní žáky se budeme těšit v novém školním roce.
Kolektiv zaměstnanců ZŠ, Blansko, Nad Čertovkou 17

Besídka

26.6.2014
V tělocvičně školy naši nejmenší žáčci předvedli svým maminkám, babičkám, kamarádům, co se za tento rok naučili.

Život třetího světa

25.6.2014
Beseda s žáky druhého stupně v rámci projektu Charity Blansko s názvem EXRAN, tentokrát na téma Život třetího světa

Návštěva IPS Úřadu práce Blansko

24.6.2014
Žáci osmých ročníků navštívili Úřad práce v Blansku v rámci předprofesní přípravy.

Trefa do černého

20.6.2014
Beseda s žáky druhého stupně v rámci projektu Charity Blansko s názvem EXRAN, tentokrát na téma rasismus.

Hudební potěšení

19.6.2014
Hudebník Břetislav Vojkůvka nás potěšil svým vystoupením a neotřelým hudebním projevem. Pobavil a poučil malé i velké.

Soutěž Mladých cyklistů

18.6.2014
Závodníci základních škol praktických našeho okresu se sešli na dopravním hřišti a v učebně teorie BESIP, aby podali co nejlepší výkony ve znalostech, ale i v jízdě zručnosti. Donesli si zpátky do školy diplomy, krásné ceny a spoustu dojmů.

Letní branné cvičení

17.6.2014
Krátce po příchodu do školy zaznělo hlášení ze školního rozhlasu. Byla vyhlášena evakuace a všichni žáci pod vedením svých vyučujících opustili školu a vzorně se seřadili před školou. Zástupci z jednotlivých tříd podali vedoucímu hlášení o průběhu evakuace a počtu přítomných a nepřítomných žáků.
Poté se nám záhadně vytratili žáci devátého ročníku, kteří pro své mladší spolužáky chystali stopovanou s úkoly. Šipky nás dovedly až ke hřišti na Klepačov, kde byla jednotlivá stanoviště. Žáci byli prozkoušeni z přírodovědy, topografie, první pomoci a hodu na cíl.

Výlet do ZOO

13.6.2014
1., 2., 3. a 4. ročník vyrazil na výlet do Zoologické zahrady v Brně. Odváželi si odtud spoustu krásných zážitků.

Exkurze do ČKD Blansko

12.6.2014
Žáci osmého a devátého ročníku se zúčastnili exkurze do nové haly ČKD v Blansku. Shlédli výrobu vodních turbín, které putují do celého světa.

Můžou si za to sami?

12.6.2014
Beseda s žáky druhého stupně v rámci projektu Charity Blansko s názvem EXRAN, tentokrát na téma bezdomovectví.

Krajský přebor SHM v Brně

11.6.2014
Dva žáci 9. ročníku dnes reprezentovali naši školu v krajském přeboru SHM v Brně. Jelikož se jednalo o nejteplejší den v měsíci, vůbec jsme jim sportování v tomto vedru nezáviděli. I přes neskutečné horko podali chlapci skvělé výkony.

Naše cesta

6.6.2014
Všechny třídy dnes opustily školu a vydaly se na netradiční vyučování. Dnes se však neprobírala matematika ani chemie. Na brněnském Výstavišti jsme se zúčastnili prožitkové interaktivní výstavy sdružení Chodící lidé s názvem Naše cesta.
Mohli jsme si v upraveném prostředí vyzkoušet obtíže, které zažívají nevidomí, neslyšící, vozíčkáři....v každodenním životě. Zjistili jsme, jaké máme štěstí, že jsme zdraví.

Neuvěřitelný vesmír

5.6.2014
Žáci devátého ročníku shlédli program Neuvěřitelný vesmír v digitáriu brněnského Planetária.

Dopravní hřiště

4.6.2014
Čtvrťáci dnes skládali v učebně odborného výcviku zkoušky mladého cyklisty. Téměř všichni po úspěšném složení zkoušek obdrželi průkaz mladého cyklisty a my jim budeme držet pěsti, aby se nikdy v životě nestali účastníky dopravní nehody.

Bambiriáda

23.5.2014
Celá škola dnes vyrazila do zámeckého parku, kde se konala Bambiriáda - nabídka volnočasových aktivit našeho okresu.
Prezentovalo se zde spoustu sdružení a organizací našeho okresu, takže si žáci mohli vyzkoušet nejrůznější aktivity od střelby z luku, foukání obřích bublin, malování na tělo, vytváření větrníků až po judo.
Počasí nám tentokrát přálo a umocnilo tak dojmy z pěkně prožitého dopoledne.

Hudební setkání základních škol praktických v Brně

21.5.2014
Nejšikovnější žáčci 1. - 4. ročníku jeli na tradiční každoroční Hudební setkání základních škol praktických v Brně reprezentovat naši školu.
Za krásné hudební vystoupení sklidili veliký potlesk. Na závěr setkání nesměla chybět společná píseň všech škol praktických. Letos byla vybrána píseň Stromy Zdeňka Svěráka.

Den otevřených dveří v ČOV a kompostárně v Blansku

16.5.2014
I když nám počasí moc nepřálo, exkurze v ČOV a kompostárně vzbudila velký ohlas a stala se tak volným pokračováním našeho ekologického dne. Žáci si mohli některé informace zopakovat s odborníky na slovo vzatými.

Seznámení s nástroji

13.5.2014
Přijeli k nám muzikanti manželé Kocůrkovi. Pro žáky si připravili seznámení s netradičními hudebními nástroji celého světa.
Např. Austrálie - Didžeridu
Afrika - kalimba, chřestidla.
J. Amerika - berimbau - hudební nástroj z luku a tykve využívaný při brazilském bojovém umění capoeira
Asie - Z Indie sitár, flétna, bansuri, al goza, kanjira a pungi - hudební nástroj krotitelů hadů a z Číny pak dvoustrunné čínské housle, Z Persie drnkací strunný nástroj saz.
Severní Evropa - strunný drnkací hudební nástroj kantele.
Na závěr si žáci poslechli Sonátu F dur pro lesní roh s doprovodem (Ludwig van Beethoven) a skladby pro housle Antonia Vivaldiho, Nicola Paganiniho a F. Poliakina.

Školní kolo v atletickém čtyřboji

9.5.2014
Žáci, kteří podali nejlepší výkony se zúčastní okresního kola v Boskovicích.

Ekologický den

2.5.2014
Žáci jednotlivých ročníků obcházeli stanoviště rozmístěná po celé škole i v areálu. Seznámili se s principy kompostování, jak má správný kompostér vypadat, třídění odpadů, důsledky lidské činnosti na životní prostředí a opětovný dopad na lidský organismus, shlédli filmy o biopotravinách a ekologických zdrojích energií. Aktivity byly zakončeny dvouhodinovou vycházkou podle mapky do blízkého okolí školy. Žáci se svými vyučujícími si všímali svého okolí, do mapky zakreslovali nebo zapisovali, kde viděli něco nesprávného. Starší žáci byli vybaveni fotoaparáty a pořizovali fotodokumentaci odpadků, které do přírody nepatří. V dalších dnech žáci 9. ročníku zpracovávali ve výpočetní technice své fotoúlovky.

Exkurze do Státního okresního archivu Blansko

24.4.2014
Při příležitosti blížícího se výročí povýšení Blanska na město jsme byli pozváni k návštěvě Státního okresního archivu v Blansku. Zaměstnanci archivu si pro žáky druhého stupně připravili velice zajímavý program.
Mohli jsme si prohlédnout nejstarší písemnosti města Blanska, listiny udělující čestné občanství významným osobnostem. Velkou část besedy tvořilo povídání o blanenském školství v minulosti. Mohli jsme nahlédnout do knih cti a hanby, výtvarných i slohových prací žáků z minulého i předminulého století. Dozvěděli jsme se o archivářské práci v minulosti i dnešní době moderních technologií.
Na závěr si žáci vyrobili pod vedením zaměstnanců glejt udělující jim čestné občanství, na který připevnili vlastnoručně zhotovenou pečeť ze samotvrdnoucí hmoty. Exkurze se všem velmi líbila.

Velikonoční výstava

16.4.2014
Velikonoční výstava 5. ročník

Velikonoční výstava

15.4.2014
Velikonoční výstava 3.4. ročník

Beseda v Knihovně města Blanska 5. ročník

10.4.2014
Besedu o dětských knihách si na dnešek připravila pro žáky 5. ročníku paní knihovnice z dětského oddělení blanenské Městské knihovny. Z úryvků žáci poznávali autory knih a nejlepší čtenáři byli odměněni.

Velikonoční výstava

10.4.2014
Velikonoční výstava 8. A

Velikonoční výstava

8.4.2014
Velikonoční výstava 6.,7. ročník

Žáci navštívili velikonoční prodejní výstava s ukázkami tradičních  řemeslných technik, které jsou neodmyslitelně s Velikonocemi spjaty.
Mohli tak shlédnout a vyzkoušet výrobu figurek ze skla, malování skleněných vajíček,zdobení vajíček slámou, hanácké zdobení vajíček,
háčkované dekorace vajec, pletení pomlázek,panenky z lýka, korálkové dekorace,drobnosti z korálek. Mnohému jsme se přiučili a načerpali jsme inspiraci pro velikonoční výzdobu.

Princ a Večernice

28.3.2014
Na dnešní den se celá škola moc těšila. Všichni žáci se svými vyučujícími dnes jeli do Kulturního domu v Rájci-Jestřebí shlédnout divadelní představení secvičené místními dobrovolníky.
Pohádka Princ a Večernice zaujala mladší i starší část publika a všichni jsme ocenili téměř profesionální herecké výkony místních obyvatel, kteří jsou ochotní ve svém volném čase dělat něco pro ostatní.

Včelí medvídci

27.3.2014
Žáci 1. - 4. ročníku shlédli divadelní představení o Včelích medvídcích v blanenském Kině.

S Tetinami na zelenou

13.3.2014
1.-4. ročník shlédl divadelní představení společnosti Tetiny v Kině v Blansku. V představení S Tetinami na zelenou se žáci učili poznávat dopravní situace, značky, jak se chovat na ulici, jak se chovat na silnici, rozhlížet se, odhadovat vzdálenost přijíždějícího auta, jak přivolat první pomoc a to vše s úsměvem a prostřednictvím písniček.

Galerie Jonáš

4.3.2014
Galerie Jonáš 6.,7.,8. roč.

Pohodáři - Sultanát Omán

3.3.2014
Dnes nás cestovatelská agentura Pohodáři pozvala ke shlédnutí audiovizuálního pořadu o východní části Arabského poloostrova, kterou spravuje pro nás, lidi žijící v demokratickém zřízení, neznámá absolutní monarchie. Jejich prostřednictvím jsme se mohli seznámit se zemí sultána Qaboose bin Saida.
Tento sultanát, stejně jako ostatní arabský a muslimský svět, byl a zůstává prostředím slavných příběhů chytré a krásné vezírovy dcery Šahrazád z knihy Tisíc a jedna noc, jež vypráví svému králi Šahrijárovi vedle erotických i moudře poučných zkazek třeba o neohroženém mořeplavci Sindibádovi, který se údajně přímo v Ománu narodil.
Je ale také místem vesměs tolerantního soužití islámu s hinduismem, křesťanstvím a ostatními náboženstvími. Zdejší neuvěřitelný hospodářský růst v posledních desetiletích v kontrastu s místy až mimozemsky vypadající a nedotčenou přírodou učinil z tohoto koutu naší planety magnet přitahující v současné době stále více lidí z celého světa.

Plavecký výcvik

26.2.2014
Dnešním dnem jsme zahájili první lekcí plavecký výcvik v krytém bazénu.

Galerie Jonáš

25.2.2014
Galerie Jonáš 5. ročník

Beseda s JUDr. Petrem Živělou

25.2.2014
JUDr. Petr Živěla dnes opět navštívil naše druhostupňové žáky. Besedoval s nimi o trestní odpovědnosti mladistvích, žáky seznámil se zajímavostmi z nového občanského zákoníku. Prostřednictvím fotodokumentace  jsme mohli  nahlédnout do věznice, život vězňů. Žáci mohli klást dotazy a přijatelnou formou jim byly zodpovězeny. Zajímal je hlavně trestní rejstřík, sčítání prohřešků v mladistvém věku.... Besedu zahájil v taláru advokáta, vysvětlil rozdíly mezi taláry.

Cesta do Ekvádoru

21.2.2014
Žáci osmého a devátého ročníku dnes byli v centru ekologické výchovy Lipka v Brně na environmentálním programu Cesta do Ekvádoru. Interaktivními hrami si žáci mohli sami přijít na to, jaké důsledky nese přepravování cizokrajných plodů do našich končin - těžba ropy, kácení deštných pralesů, vymírání rostlinných a živočišných druhů, znečišťování životního prostředí, neposílání dětí do školy z důvodu prací na plantážích.... Vyzvednuta byla i filosofie Fair trade obchodování.

Galerie Jonáš

18.2.2014
Galerie Jonáš 1., 2. a 8. ročník

Galerie Jonáš

4.2.2014
Žáci 3., 4. a 9. ročníku navštívili Galerii Jonáš. Pan Svoboda nás mile uvítal. V první části antikvariátu připomněl dětem, kdo všechno se podílí na výrobě knih. V galerii nás seznámil s nejrůznějšími výtvarnými technikami. Nejzajímavější byly fotografie Blanska ze starých dob - hádali jsme, která část Blanska to je a divili jsme se, jak se za desetiletí Blansko změnilo. Děkujeme panu Svobodovi za velice milý přístup.

Pozvánka do PVC Blansko

23.1.2014
Pracovníci nízkoprahového klubu PVC Blansko přišli našim žákům představit aktivity klubu a pozvat je k efektivnímu trávení volného času.

Pravda o Facebooku

15.1.2014
Pan Pavel Kotouček, zaměstnanec občanského sdružení ELIM Letovice přijel žáky vyšších ročníků seznámit s pravdou o Facebooku. Žáci byli poučeni o chování na sociálních sítích a o jejich možném nebezpečí.

Výtvarná soutěž

10.1.2014
Žáci 5. ročníku pod vedením třídní paní učitelky se zúčastnili výtvarné soutěže pořádané Charitou Blansko.Dnes navštívili výstavu, kde mohli shlédnout výsledky své práce a převzít ocenění. Více o soutěži se můžete dočíst na stránkách pořadatele na odkazu:
http://blanensky.denik.cz/galerie/vystava-soutez-charita-kino-blansko-2013.html?mm=4953750

Třídní besídky

20.12.2013
Poslední den v roce 2013 oslavíme ve svých třídách u koled, stromečku, cukroví a dárečků.

Krásné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví a úspěchů v roce 2014 vám přejí zaměstnanci ZŠ, Blansko, Nad Čertovkou 17.

Besídka

18.12.2013
Žáci 1. - 4. ročníku si připravili pod vedením svých hodných paní učitelek pásmo písniček, básniček a tanečků. Na vystoupení pozvali nejen rodiče, prarodiče, přátele a známé, ale i ostatní žáky. Všem zpříjemnili čekání na Ježíška.

Vánoční cukroví

17.12.2013
Na dnešní den jsme se všichni připravovali již delší čas. Dostali jsme za úkol připravit si v každé třídě se svými žáky dva druhy vánočního cukroví. Jeden z tradičních ingrediencí, a ten druhý  - nějaký netradiční, zdravý.
Výtvory jsme slavnostně naaranžovali a mohla začít ochutnávka. A které cukroví mělo největší úspěch? Zeptejte se vašich dětí....

Vystoupení v Penzionu

16.12.2013
Naši nejmladší žáci dnes potěšili babičky a dědečky v Penzionu na Písečné svým vánočním pásmem písniček, básniček a tanečků.

Den otevřených dveří na SŠ F. D. Roosevelta

13.12.2013
Žáci 9. ročníku si udělali celodenní výlet na střední školu F. D. Roosevelta v Brně. Konal se zde již tradiční den otevřených dveří, kdy žáci této střední školy provádí naše žáky jednotlivými učebnami a dílnami. V každé dílně si žáci za asistence mistrů odborného výcviku vytvořili jednoduchý výrobek. Mohli tak vyzkoušet, pro který obor by se hodili a který obor by je nejvíce bavil.

Vánoční výstava

4.12.2013
Střední škola gastronomická si připravila pro žáky vánoční výstavu spojenou s ukázkami starých vánočních tradic. Po shlédnutí připravených vánočních a novoročních slavnostních tabulí jsme tajně hlasovali o tu nejkrásnější.

Pohádka o Betlému

3.12.2013
Divadelní společnost Koráb přijela k nám do školy zahrát "Pohádku o Betlému". Starý příběh v novém kabátu sklidil obrovský úspěch u žáků všech ročníků.

Hudební festival

21.11.2013
1. - 4. ročník odjel do Rájce - Jestřebí na hudební festival pořádaný blanenskou Základní školou speciální. Vystoupili s nacvičenými písničkami a tanečky a za své vystoupení sklidili veliký potlesk.

Proužkovaný den

15.11.2013
V naší školičce se to dnes pruhy jen hemžilo. K vidění byly proužky, tenké, tlusté, pravidelné i nepravidelné, všech barev. Všichni jsme dnes přišli v nějakém proužkovaném oblečení.

Svatomartinská dílnička

13.11.2013
Žáci 5. ročníku přivítali svatého Martina v Galerii města Blanska. V dílničce si vyrobili přilbici, lucerničku a svíčku. Zhotovené výrobky si odnesli domů.

Karneval

1.11.2013
Pro naše nejmenší žáčky si paní učitelky připravily dopolední zábavný program v tělocvičně školy spojený s maškarním rejem. K vidění bylo spoustu čarodějnic, rytířů, princezen... Všichni si pěkně zařádili, zatančili a vysoutěžili sladkou odměnu.

Češi Romové

17.10.2013
Žáci 8. a 9. ročníku absolvovali přednášku pořádanou Charitou Blansko na téma Romové a my.

Krajské kolo XXIV. roč. přespolního "Běhu 17. listopadu"

16.10.2013
Běhu se účastnili reprezentanti praktických škol (na základě výsledků okresního kola) z celého JmK - Znojmo, Břeclav, Hodonín, Brno, Blansko.
Za naši školu bylo vybráno 6 žáků - z toho 2 náhradníci. Žáci byli rozděleni do 4 kategorií - trasy od 500 m do 2000 m.
I v tomto sychravém počasí jsme s výraznou převahou získali pro okres Blansko 3 první místa - mladší žáci i žákyně a starší žáci. Gratulujeme.

Planeta Země 3000 Madagaskar - příběh bájné Lemurie

11.10.2013
Žáci 3. - 9. ročníku zažili nevšední příběh plný tajemných rituálů, neobyčejných zvířat a dech beroucí přírody. Cesty nás v jubilejním 10. programu unikátního vzdělávacího projektu Planeta Země 3000 zavedli do obdivuhodné přírodní laboratoře - na Madagaskar. V programu "Madagaskar - příběh pradávné Lemurie" jsme mohli obdivovat jedinečnost a krásu tamější přírody, kulturu a zvyky Malgašů, taje domorodých tradic a jedinečnou atmosféru čtvrtého největšího ostrova na světě.
Shlédli jsme příběh o vtipných lemurech, podivných chameleonech, vznešených baobabech a nevšední malgašské kultuře.

Beseda v knihovně

27.9.2013
Beseda v knihovně

Návštěva psího útulku

6.9.2013
S žáky všech ročníků jsme se se začátkem nového školního roku vypravili na návštěvu blanenského psího útulku. Opět nám vedoucí útulku, paní Jarmila Jurová, připomněla, že mít pejska nejsou jen samé radosti, ale i spousta povinností.
Seznámila nás s osudy stávajících obyvatelů útulku. Nejvíce žáky překvapil příběh pejska Štístka, kterého jako štěně vyhodil jeho majitel do kanálu a ještě mu polil oči žíravinou. Přesto, čím si chudák musel projít, je z něho milý a hodný pes. Není mu na překážku ani jeho slepota. Budeme mu všichni držet pěsti, aby už ho v životě čekali jen samí hodní lidé.

Vydání vysvědčení a hurá na PRÁZDNINY!!!!!

28.6.2013
Všem žákům a jejich rodičům přejeme krásné prožití prázdnin, spoustu slunečných dnů a žádné úrazy!!!

Soutěž mladých cyklistů

26.6.2013
Byli jsme rozděleni do dvou družstev. V učebně jsme všichni úspěšně splnili testy a mohli jsme pokračovat na dopravním hřišti jízdou zručnosti a prokázat znalost dopravních předpisů v praxi.
Družstvo složené z žáků 9. ročníku skončilo na 4. místě, osmý ročník na místě 3. a naši mladší žáci na krásném druhém místě. Gratulujeme!!!

Výlet do Brna

25.6.2013
Žáci 6.,7. a 9. ročníku si zpříjemnili konec školního roku exkurzí do Technického muzea v Brně. Seznámili se tam s historickými stroji a mohli si na vlastní kůži osahat jednotlivé exponáty.

Úřad práce v Blansku

25.6.2013
Žáci osmého ročníku byli pozváni na setkání s pracovnicí IPS na Úřad práce v Blansku. Dozvěděli se mnoho užitečných informací k volbě svého budoucího učebního oboru a povolání.

Branné cvičení

24.6.2013
Počasí nám dnes nepřálo, abychom uskutečnili branné cvičení v terénu, a tak jsme alespoň jako každý rok procvičili s žáky všech ročníků evakuaci, první pomoc a v tělocvičně jsme protáhli těla.

Vystoupení v Černé Hoře

21.6.2013
Druháci a třeťáci potěšili pásmem písniček, básniček, pohádek a tanečků babičky a dědečky v Domově pro seniory v Černé Hoře. Za své milé vystoupení od obyvatel domova dostali veliké, seniory vlastnoručně vyrobené polštáře, které si nechají ve družince na odpočívání.

Beseda s hokejistou

21.6.2013
Do školy k nám přijel reprezentant České republiky v hokeji, dvojnásobný mistr světa, trenér žáků Komety Brno - pan Roman Meluzín.
Povídal si s námi o svých hokejových začátcích, kariéře, tvrdé dřině při trénincích, hokejové výstroji.... Nejvíce se nám líbily historky ze zahraničních pobytů. Byli jsme mile překvapeni skromností a přívětivostí tohoto významného sportovce.

Den s Policií ČR

19.6.2013
Téměř celá škola navštívila akci Den s Policií ČR. Viděli jsme přílet helikoptéru, práci policejních psů a koňů jízdní policie, zadržení zločince, vyprošťování raněného z auta, prohlédli jsme si zásahová auta a motorky všech záchranných složek, celní inspekce nás seznámila s předměty, které zabavila při odhalení pašeráctví a mnoho dalšího. Na jednom stanovišti jsme si zopakovali důležitá telefonní čísla  a úkony první pomoci.

Výlet na Špilberk

18.6.2013
Žáci 5. ročníku absolvovali výlet do Brna. Prohlédli si Kasematy, Špilberk. Všechny zaujal výhled na Brno i zvonkohra.

Pasování na čtenáře

14.6.2013
Žáci druhého ročníku se zúčastnili v Městské knihovně v Blansku pasování na čtenáře. Čtenářem byl pasován pouze ten, kdo bez menšího zaváhání přečetl neznámý text a tím prokázal své čtenářské dovednosti.
A všem našim druhákům se opravdu dařilo a tak máme všechny žáky pasovány :-D

Planetárium

10.6.2013
1. - 4. ročník si dnes vyjel na školní výlet do Planetária v Brně. Přiměřenou formou pohádek se žáci seznámili s nejznámějšími souhvězdími.

Beseda s JUDr. Živělou

10.6.2013
Rozšířit právní povědomí žáků přišel opět po roce pan JUDr. Živěla. Neznalost zákona přece neomlouvá!!!

SHM Brno

29.5.2013
Žák 9. ročníku naší školy Jan Trtílek, který se probojoval z okresního kola SHM do kola krajského, dnes i v tomto kole exceloval, umístil se na krásném druhém místě a se svým hodem kriketovým míčkem 75 m daleko se proházel až do kola celorepublikového. To se letos bude konat ve Varnsdorfu. Celá škola bude držet pěsti!!!

Festival Zlaté Slunce

24.5.2013
Přehlídka amatérské žákovské filmové tvorby. Letošní filmové snímky měly vyšší kvalitu a všechny se nám moc líbily.

Bambiriáda

24.5.2013
V zámeckém parku jsme se dnes všichni sešli, abychom shlédli nabídku volnočasových aktivit blanenských zájmových organizací určenou dětem. Pořadateli byl připraven pestrý program, žáci plnili nejrůznější úkoly na jednotlivých stanovištích a z bohaté nabídky organizací si měli opravdu z čeho vybírat.

SHM Boskovice

22.5.2013
Vybraní žáci z naší školy se sjeli do Boskovic, aby podali co možná nejlepší výkony v atletickém čtyřboji. Nejlepší výkony podal žák 9. ročníku Jan Trtílek, který překonal svůj osobní rekord v hodu kriketovým míčkem a vůbec si nestál špatně ani v ostatních disciplínách. Postoupil tak do kola krajského v Brně. Gratulujeme a přejeme hodně štěstí!!!

Hudební setkání zkladních škol praktických v Brně

14.5.2013
Jako každý rok, i letos si šikulkové z 2. a 3. třídy připravili písničky, se kterými se předvedli na Hudebním setkání základních škol praktických v Brně na ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose.
Také se trošku pocvičili ve správném chování na kulturních akcích, shlédli vystoupení žáků ostatních škol praktických a na závěr si zazpívali společnou píseň.

Lipka Brno

3.5.2013
Výukového programu Nech brouka žít se v brněnské Lipce zúčastnili žáci 1. - 4. ročníku. Poznávali různé druhy hmyzu, dozvěděli se víc o jeho životě. Na vlastní kůži si vyzkoušeli přeměnu larvy v motýla.

Festival Zlaté Slunce

25.4.2013
Pod vedením zkušených filmařů, režisérů a kameramanů si žáci vyzkoušeli vytvořit vlastní scénář, vytvořit filmový trik zmizení celé školy, seznámili se s kameramanskou a režisérskou prací.

Hanin Kufřík

19.4.2013
Žáci 5. ročníku navštívili blanenskou Knihovnu. Vyslechli ukázky četby z knihy Hanin kufřík, vyprávějící skutečný příběh židovské dívky, která nepřežila 2. světovou válku. Kniha vyšla v roce 2005 a tento skutečný příběh byl doplněn reálnými fotografiemi. Žáci vydrželi pozorně poslouchat až do konce.

Podané ruce

25.3.2013
Proběhla druhá část prevence rizikových jevů od sdružení Podané ruce. Tentokrát se lektoři zaměřili na prevenci zneužívání návykových látek.

Beseda v knihovně

22.3.2013
Naši druháci a třeťáci měli dnes na programu besedu v Městské knihovně v Blansku. Po skončení besedy si den zpestřili ještě návštěvou velikonoční výstavy.

Podané ruce

21.3.2013
Na dnešní den si lektoři brněnského sdružení Podané ruce připravili pro naše žáky velmi zajímavý a poučný program. Tématem byla prevence šikany a kyberšikany a kvalita vrstevnických vztahů.

Velikonoční výstava

20.3.2013
Žáci jednotlivých ročníků navštívili velikonoční výstavu v Galerii města Blanska. Připomněli si prastaré velikonoční zvyky a tradice, aby je snad i oni jednou mohli předat svým dětem.

Povídejme si děti

8.3.2013
1. - 4. roč. shlédl krásný minimuzikál pro děti s pohádkami O pejskovi a kočičce. Žáci byli obdarováni cd nosičem s nahrávkou celého představení, což umožnil sponzorský dar ČKD.

Lipka Brno

7.3.2013
Přilnu ke lnu
Prakticky si žáci 6.,7. a 9. ročníku mohli vyzkoušet, jak se zpracovává len. Akce měla mezi žáky velký úspěch, žáci si odnesli nejen nové teoretické poznatky, ale i praktické výrobky.

Plavecký výcvik

6.3.2013
Deset lekcí plaveckého výcviku pro naši školu započalo právě dnes. Budeme zlepšovat plavecké styly, potápění. Už se moc těšíme.

Dálný východ - Po stopách ussurijského tygra

5.3.2013
Prostřednictvím tohoto pořadu jsme byli pozváni do třeskuté zimy do země Nanajců, někdy nazývaných Goldi, Ulčů, Negidalů, Oročů, Udehejů, Korjaků a Jakutů, což jsou původní obyvatelé, dále Číňanů, kterým zde říkají Kitájci, a Korejců i Japonců, jež zde od nepaměti prosazovali své zájmy, a od šedesátých let 19. století i Rusů, kteří nakonec její území z velké části kolonizovali. Pořad agentury Pohodáři jsme sledovali se zatajeným dechem.

Karneval

28.2.2013
Paní učitelky si na dnešní den připravili pro žáky 1. stupně dětský karneval. Všichni žáci si za pomoci svých rodičů připravili krásné masky. Nechyběl samozřejmě tanec, soutěže a bohatá tombola.

Branné cvičení

31.1.2013
Jak se každý z nás zachová při živelné nebo jiné katastrofě, při úrazech a nehodách, to jsme měli dnes opět možnost zopakovat a procvičit. Nejen ve třídách pod vedením vyučujících, ale i prakticky s členem vodní záchranné služby panem Kučerou.

Výstava starodávných hraček

18.1.2013
Ve výstavních prostorách zámku v Blansku je instalována výstava starodávných hraček. Vrátili jsme se tak až o dvě století nazpět. Obdivovali jsme kuchyňky s kamny s uhlákem, kolotoč na kličku a z těch novějších tank na klíček, modely starých aut. Kupodivu i před sto lety děti skládaly puzzle. Výstava se nám moc líbila.

Koncert Radima Zenkela

17.1.2013
Světový hudebník, který patří mezi nejlepší pětici mandolinistů na světě a žije v Americe, nás přijel seznámit s málo známými hudebními nástroji. Žáci byli hudebním představením velmi nadšeni, zvláště proto, že se ho mohli sami aktivně zúčastnit.

Rychta Krásensko

14.1.2013
Ekologie do kapsy
Osmáci se zúčastnili ekologického výukového programu Ekologie do kapsy. Dozvěděli se všemožné informace k ochraně životního prostředí a budeme doufat, že jim osud našeho životního prostředí nebude lhostejný a získané vědomosti uvedou i do praxe běžného života.

6.7.,9. ročník Lipka Brno

10.1.2013
Na vlně s vlnou
Děti se seznámily s chovem ovcí, zpracováním ovčí vlny a jejím využitím.

Planeta Země 3000

21.12.2012
Ekvádor a galapágy
V projekci jsme se opět společně s dobrodruhem Adamem vypravili na nezapomenutelnou cestu tentokrát po banánové republice. Prožili jsme nezapomenutelné chvíle v jedinečné živočišné říši nejen Amazonie,
And a mlžných deštných pralesů, ale především fascinujícího světa Galapážského souostroví. Poznali jsme ekvádorské činné sopky, prožili jsme tradiční velikonoční oslavy Semana Santa, seznámili se i s původními obyvateli Ekvádoru jihoamerickými indiány.
Žáci žasli nad jedinečnou přírodou a kulturou této úchvatné země na rovníku. Poutavý cestopis děti jednoznačně zaujal.

Zvuky Země

13.12.2012
Hudební interaktivní pořad skupiny Od ucha k uchu. Žáci všech ročníků se seznámili s množstvím známých i méně známých hudebních nástrojů z celého světa. Např: konga, djembe (Afrika) a obliba bubnů na celé Zemi, tar (Blízký Východ)
a podobné šamanské rámové bubny (Amerika, Asie), didgeridoo (Austrálie), tibetské mísy a zvony, morin chur (Mongolsko) a jeho srovnání s evropskými smyčcovými nástroji, kalimba (Afrika), grumle (Slovensko) keramické bubny oudu (Afrika), koncovka a fujara (Slovensko). Zazpívali jsme si africkou píseň a vzávěru si všichni společně zahráli.

Vánoce na zámku

7.12.2012
Včera a dnes navštívili postupně žáci 2.,3.,5.,6. a 7. ročníku v blanenském muzeu akci Střední školy gastronomické "Vánoce na zámku".
Studenti měli v několika místnostech připravené: vánoční tabule, zvyky o Vánocích, vánoční trhy, ochutnávky tradičních vánočních jídel a cukroví, zdobení stromečku, betlém... Součástí byla i scénka o neposlušné Eleonoře. Moc se nám tato akce líbila.

Preventivní program

7.12.2012
Další z preventivních programů hrazených z fondů Evropské unie, tentokrát zaměřený na prevenci vzniku šikany, bezpečné prostředí ve třídě, umění respektovat sebe sama i druhé.

Vánoční výstava

3.12.2012
Dnes navštívili vánoční výstavu žáci 1. a 4. ročníku. Na programu byly ukázky pletení košíků a vánočních ozdob z papírových ruliček.
Ukázka byla pro děti velice zajímavá.

Preventivní program

27.11.2012
Žáci všech ročníků pod vedením zkušených psycholožek si mohli v praxi vyzkoušet ve speciálně sestaveném programu zaměřeném na zdravé vrstevnické vztahy, že činnost jednotlivce ovlivňuje splnění úkolu celé skupiny.
V rámci programu se rozvíjely přátelské vztahy mezi spolužáky, důvěra a tolerance mezi jednotlivci a pomoc druhým.Preventivní program byl hrazen z dotací Evropské unie.

Malá kopaná

21.11.2012
Hvězdný tým naší školy dnes sehrál přátelský zápas v malé kopané s žáky ZŠ Boskovice. Hrálo se 2 x 20 minut.
V 1. polovině jsme měli jasnou převahu, ve 2. půlce zápasu se fotbalisté z Boskovic rozkoukali a připravili našemu brankáři několik nepříjemných chvilek.
Skóre 6:1 pro nás bylo okořeněné vzájemnou nedůtklivostí hráčů. Tímto se loučíme s hráči 9. ročníku, kteří letos opouští školu a děkujeme za dobrou reprezentaci školy.

Dopravní hřiště

14.11.2012
Žáci 4. ročníku se zúčastnili výuky dopravní výchovy ve školícím středisku a posléze si ověřili své cyklistické dovednosti v praxi. Na dopravním hřišti je coby spolujezdci a chodci podpořili i mladší spolužáci.

Jedy a léčiva z přírody

12.11.2012
Žáci 9. ročníku dnes absolvovali netradiční výuku v Rozmarýnku Brno. Téma Jedy a léčiva z přírody bylo pro žáky velice zajímavé a mnoho poznatků budou moct využít v hodinách chemie i v osobním životě.

Svatomartinská dílna

6.11.2012
V úterý navštívili žáci 5. ročníku  Galerii města Blanska. V úvodu se děti dozvěděly, kdo byl svatý Martin.
Organizátoři vše pečlivě připravili. Děti si pod odborným vedením  vyrobily svíčku, zhotovily lampion a s velkou chutí vystřihly a poskládaly svatomartinskou přilbici. Všechny svoje výtvory si mohly odnést.
Radost jim udělala tématická omalovánka, kterou dostaly na závěr.
Akce se všem líbila. Nezapomněli jsme poděkovat a pěkně se rozloučit.

Skleněné království

17.10.2012
Jedno krásné podzimní dopoledne jsme vyrazili na exkurzi do sklenářství Žabka v Blansku. Zde se nás pěkně ujal pan majitel a provedl nás po svém skleněném království. Ukázal nám vyvrtávání otvorů do skla, řezání a zabrušování skla. Velmi se nám líbilo prostředí provozovny. Návštěva sklenářství byla velmi poučná a zajímavá. Děkujeme panu Žabkovi za ochotu a vstřícnost. Žáci ZŠ,Blansko, Nad Čertovkou 17

Beseda v městské knihovně Blansko

3.10.2012
Ve středu 3. 10. 2012 se žáci 1. a 4. ročníku naší školy zúčastnili besedy v městské knihovně Blansko. Na besedu s žáky byl pozván ilustrátor Adolf Dudek. Všechny zúčastněné beseda nejen velmi zajímala, ale hlavně pobavila. Pan ilustrátor popsal žákům celý proces zrodu ilustrace, až po její použití v knize. Celá beseda probíhala zábavnou, hravou a interaktivní formou a všem se nám tam moc líbilo. Těšíme se na další podobné akce.

Výstava obrázků Ester Taussikové

3.10.2012
Žáci  2. a 3. ročníku navštívili výstavu obrázků Esterky v kavárně Cafisco v Blansku. Poseděli jsme si v kavárně, posvačili a prohlédli všechny obrázky. Výstava se nám moc líbila.

Beseda se spisovatelem V. Klepáčem

26.9.2012
26.9.2012 se žáci 5.r. zúčastnili besedy, kterou uspořádala Městská knihovna v Blansku.
Dětské oddělení navštívil novinář a spisovatel V. Klepáč. Malé čtenáře seznámil se svou knihou „Král lesa“.
Autor si s dětmi povídal o zvířátkách, která žijí v Moravském krasu. Akce byla ukončena autogramiádou.

Milí žáci, vážení rodiče.

29.6.2012
Od zítřka začínají prázdniny a doba dovolených. Kolektiv zaměstnanců naší školy vám všem přeje mnoho sluníčka a krásných chvil.
Po prázdninách se opět těšíme na setkání s vámi.

Branné cvičení pro druhý stupeň

27.6.2012
6. - 9. ročník vyrazil směr Klepačov. Po cestě se žáci střídali v nošení cestovních lékárniček. Na konci cesty - na hřišti v Klepačově žáci s kartičkami obcházeli stanoviště, na kterých plnily úkoly ze zdravovědy, topografie, botaniky, testy fyzické zdatnosti a hod na cíl.
Po vyhodnocení soutěží a poblahopřání vítěznému žákovi, kterým se stal David Trávníček ze sedmého ročníku, jsme se vrátili do školy celí zmožení, ale spokojení se svými výkony.

Branné cvičení pro první stupeň

22.6.2012
Žáci prvního stupně vyrazili do přírody, aby si po cestě vyzkoušeli své vědomosti z oblasti prvouky - první pomoc, poznávání rostlin, stromů, chování v přírodě, ... ale i své fyzické dovednosti a schopnosti.

Výlet žáků 4. a 5. ročníku - Pavilon Anthropos Brno

21.6.2012
Čtvrťáci a páťáci při svém výletu do Brna shlédli v pavilonu Anthropos Výstavu Dějiny lidského rodu a Obrazy Zdeňka Buriana.

Výlet žáků 8. ročníku - Vodní dílo Křetínka

21.6.2012
Vyjeli jsme z Blanska o půl deváté. Cesta vlakem do Letovic byla pro mnohé z nás velkým zpestřením. Na Vodním díle Křetínka nás pan Hejl provedl po zařízení, ukázal nám vše, co musí kontrolovat - např. množství vody v nádrži, teplotu, práci vodní elektrárny...
Výlet se nám velice líbil.

Soutěž mladých cyklistů

20.6.2012
Vybraní žáci celé školy si šli zasoutěžit na dopravní hřiště a porovnat své cyklistické vědomosti i praktické dovednosti s ostatními žáky základních škol praktických našeho okresu. Absolvovali testy, jízdu zručnosti i jízdu podle dopravních předpisů.
A nedopadli vůbec špatně. Mladší i starší žáci se umístili na prvním místě.

Výlet žáků 6. ročníku

19.6.2012
Navštívili jsme místo, kde se propadá Jedovnický potok do podzemí, aby se po mnoha kilometrech spojil s říčkou Punkvou. Viděli jsme výcvik horolezců a také větrný mlýn.
Výlet se nám velmi vydařil.

Výlet žáků 9. ročníku

19.6.2012
Žáci devátého ročníku si udělali výlet do Brna. Stihli navštívit planetárium, hrad Špilberk, kde koukli z rozhledny, prošli si kasematy a na závěr shlédli modelovou železnici řízenou počítačem.

Vystoupení pro seniory

19.6.2012
Žáci 1. a 2. ročníku vystoupili v Domově pro seniory v Černé Hoře a v Penzionu v Blansku. Potěšili babičky a dědečky svým vystoupením a byli za svůj výkon odměněni nejen potleskem, ale i drobnými dárky.

PVC Blansko

15.6.2012
Dnes prohlídku klubu PVC Blansko absolvovali šesťáci a sedmáci. Stejně jako jejich starší spolužáci o den dříve, i oni si dnes vyzkoušeli veškeré zařízení a vybavení klubu, který nabízí volnočasové aktivity pro děti a mládež.
Volný čas zde mohou trávit pod dohledem zkušených pracovníků. Mohou od nich získat radu i pomoc v obtížných životních situacích.

PVC Blansko

14.6.2012
8. a 9. ročník absolvoval prohlídku nízkoprahovéhho klubu PVC Blansko. Žáci se seznámili s prostory klubu, jeho vybavením, pravidly užívání a milými zaměstnanci.
Veškeré zařízení klubu sloužící k zabavení dětí v jejich volném čase, si žáci mohli vyzkoušet.

Tonda Obal na cestách

7.6.2012
Žáci celé školy se zúčastnili besedy z oblasti environmentální výchovy. Rozdělili se na první a druhý stupeň a absolvovali vhodně připravenou interaktivní besedu o třídění odpadu a jeho druhotném zpracování.

Výlet do Moravského Krasu

6.6.2012
Žáci 1., 2. a 3. ročníku dnes byli na výletě v Moravském Krasu. Navštívili Kateřinskou jeskyni, vláčkem dojeli k lanovce a lanovkou se vyvezli na Macochu.
Podívali se do propasti, proběhli se a pak zase zpět lanovkou a vláčkem na Skalní Mlýn. I počasí se jim vydařilo k velké spokojenosti.

Sportovní utkání v Boskovicích

6.6.2012
Vybraní žáci z druhého stupně naší školy nás reprezentovali v Boskovicích při utkání ve fotbale a vybíjené s žáky základní školy praktické.
V obou dvou disciplínách jsme zvítězili.

Oslava MDD

1.6.2012
Ke svátku dětí si vyučující připravili nejrůznější soutěže, atrakce a spoustu sladkých odměn.

Koncert

29.5.2012
Do naší školy dnes přijel hudebník pan Vojkůvka. Děti si poslechli pohádkové melodie a něco málo klasické hudby.

Den otevřených dveří na Pěkné Modré

26.5.2012
I když je sobota, prvňáčci a druháčci dnes přijeli se svými vyučujícími a rodiči do Doubravice nad Svitavou, kde vystoupili se svým hudebním představením o tom, jak šli muzikanti do světa.
Po vystoupení je čekalo mnoho legrace, soutěží a atrakcí.

Návštěva na Úřadu práce v Blansku

23.5.2012
Žáci osmého ročníku dnes navštívili společně s výchovnou poradkyní IPS na Úřadu práce v Blansku. Vyslechli si, jaké mají možnosti při volbě svého budoucího povolání a co vše musí zvážit při výběru vhodného oboru.

Hudební setkání základních škol praktických v Brně

17.5.2012
Každý rok rádi jezdíme na Hudební setkání základních škol praktických v Brně, které se odehrává v sále ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose v Juliánově.
Letos vyrazili prvňáčci a druháčci předvést, co se za školní rok naučili. A protože pilně cvičili, sklidili za své vystoupení o tom, jak šli muzikanti do světa, veliký potlesk.

Hudební setkání základních škol praktických v Brně

17.5.2012
Každý rok rádi jezdíme na Hudební setkání základních škol praktických v Brně, které se odehrává v sále ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose v Juliánově.
Letos vyrazili prvňáčci a druháčci předvést, co se za školní rok naučili. A protože pilně cvičili, sklidili za své vystoupení o tom, jak šli muzikanti do světa, veliký potlesk.

Okresní kolo SHM Boskovice

16.5.2012
Naši nejlepší atleti a atletky dnes reprezentovali naši školu v okresním kole SHM v Boskovicích. A o tom, že si s výběrem reprezentantů dala paní učitelka velmi záležet, svědčí výsledky našich žáků. Žák osmého ročníku Václav Kocáb se umístil na prvním místě z hochů a Markéta Coufalová ze sedmé třídy na druhém místě v kategorii děvčat.
Oba nás budou reprezentovat v krajském kole v Brně.

Závody v atletice

11.5.2012
Svou zdatnost v atletických disciplínách (běh na 60m, skok do dálky, hod granátem a běh na 1 500m) jsme si dnes měli možnost otestovat na hřišti OA v Blansku. Všichni žáci se velmi snažili, protože nejlepší z nich pak postoupí do okresního kola v Boskovicích.

Beseda v knihovně

11.5.2012
Žáci 4. a 5. ročníku dnes navštívili Městskou knihovnu v Blansku. Dozvěděli se mnoho zajímavostí ze světa knih a budou se těšit na další setkání s paní knihovnicí, která je dnešním dnem provázela.

Beseda v knihovně

3.5.2012
6. ročník navštívil dětské oddělení Městské knihovny v Blansku. Mile je přivítala knihovnice paní Křivánková. Měla pro šesťáky připraveny úkoly o spisovatelích K. J. Erbenovi a B. Němcové.
Všichni žáci se aktivně zapojili. Akce byla podnětná a velmi zdařilá. Paní knihovnici děkujeme.

Festival Zlaté slunce 2012

27.4.2012
Druhý stupeň naší školy se zúčastnil Festivalu Zlaté slunce 2012. Jedná se o přehlídku amatérské filmové tvorby. Mohli jsme tak shlédnout krátké filmy dětí školou povinných a inspirovat se k další možnosti trávení volného času.

Workshopy amatérských filmařů

26.4.2012
Druhostupňáci byli pozváni na workshopy amatérských filmařů. Tuto pozvánku jsme rádi přijali a rozhodně toho nelitujeme. Měli jsme dnes možnost naučit se základy práce s kamerou, dozvěděli jsme se, jaké nejčastější chyby mohou nastat při práci s kamerou, pod vedením Víta Šarouna jsme zkusili společnými silami vytvořit zajímavý scénář a
pan Jaroslav Cynkl nám následně předvedl, jak je možné video upravit v programu Pinacle.
Že bychom se dali na uměleckou dráhu?

Pohádka O pejskovi a kočičce

24.4.2012
Žáci 1., 2. a 3. ročníku navštívili divadelní představení O pejskovi a kočičce. Herci ve spojení s maňásky ztvárnili většinu příběhů z knihy J. Čapka. Moc se nám to líbilo.

Beseda s Radimem Uzlem v Kině Blansko

17.4.2012
Zajímavou formou byli žáci poučeni o antikoncepci a jejím využití i v jiných zemích (vztah veřejnost x prezervativ). Dále byli žáci seznámeni s nárůstem pohlavních chorob a ochranou před nimi. Nazávěr pan Uzel zodpověděl několik dotazů od žáků.
Přednáška byla velmi zajímavá a pro žáky přínosná.

Guatemala: mayské poselství k roku 2012

6.3.2012
Pořad Agentury POHODÁŘI nás vzal na cestu Guatemalou, přezdívanou "Země věčného jara" a navštívili jsme tak mayské indiány stvořené podle jejich vlastní legendy z červené kukuřice.
Jak žijí Mayové ve své zemi dnes? Co si myslí jejich šamani o takzvaném mayském konci světa stanoveném právě na rok 2012? Zažijeme na Zemi katastrofickou, Mayi předpovězenou potopu
způsobenou dopadem úlomku nějakého vesmírného tělesa do oceánu? Nebo snad probuzení spících vulkánů kvůli zvýšené elektromagnetické činnosti slunce?
O tom všem byl tento velice zajímavý pořad pro žáky 2. stupně.

Deváťáci v Rozmarýnku

20.2.2012
Žáci devátého ročníku Základní školy , Nad Čertovkou 17, Blansko měli pondělí 20. února netradiční vyučování mimo školu. Vyučování probíhalo v Brně v odloučeném pracovišti Lipky ( vzdělávacího střediska ) – v Rozmarýnku.
Tentokrát jsme navštívili vzdělávací program „ Jedy a léčiva z přírody “.
Dozvěděli jsme se, čím jsou přírodní látky z rostlin i živočichů užitečné a čím nám mohou škodit. Tak třeba česnek medvědí je přírodní antibiotikum, ale nesmí se zaměnit s konvalinkou, která je jedovatá. A je spousta dalších léčivek, které pomáhají při léčbě různých nemocí. Průdušek, žaludku, na léčení nachlazení i na horečku. I my jsme ochutnali léčivé čaje a docela nám chutnaly.
A i zvířata nám pomáhají a přináší nám spoustu radostí a mnoho lásky. Třeba psi, kočky, koně, králíci a další. My jsme si v Rozmarýnku mohli pohladit králíka a kdo se nebál, mohl si osahat i chameleona. Nakonec jsme šli do zahrady, kde jsou králíkárny a mohli jsme králíky nakrmit.
Moc se nám na Rozmarýnku líbilo. Chtěli bychom se zase někdy vrátit, případně navštívit i jiné školící středisko Lipky Brno.

Čína - říše mocného draka

16.2.2012
Na této cestě pestrobarevnou Čínou agentury PLANETA ZEMĚ 3000 jsme se podívali do pohádkového národního parku Jiouzhaigou Valley, navštívili významná města Peking, Hong Kong, Šanghaj, poodhalili tajemství Tibetu,
podnikli dobrodružnou cestu do základního tábora pod nejvyšší horou světa Mt. Everestem, nechali se očarovat místními zvyky a tradicemi, seznámili se s ohroženými pandami velkými
a pandami červenými, poznali jedinečnou a pestrou čínskou kuchyni a mnoho dalšího.

Branné cvičení

2.2.2012
Ráno jsme absolvovali přednášku s praktickými ukázkami první pomoci pod vedením dlouholeté pracovnice ČČK paní Pantůčkové.
A jak jsme dávali pozor, to jsme si následně ověřili v krátkém jednoduchém testíku. Po vyhlášení poplachu a následné evakuaci,
kterou jsme všichni zvládli bezpečně a v rekordním čase, jsme se vydali do přírody. Po cestě jsme plnili nejrůznější úkoly,
které prověřili znalosti o přírodě a také naši fyzickou zdatnost.

Návštěva knihovny

20.1.2012
V pátek 20. ledna jsme se žáky 1. a 2. ročníku byli v Městské knihovně Blansko v dětském oddělení. Žáci se seznámili s funkcí knihovny, poslechli si popletenou pohádku, řešili v knihách různé úkoly a nakonec si zahráli loutkovou pohádku o Červené Karkulce. Velmi se nám v knihovně líbilo.

Beseda o trestním právu

19.1.2012
Pro žáky druhého stupně dnes JUDr. P. Živěla připravil zajímavou přednášku z oblasti trestního práva. Po mnoha příkladech z vlastní praxe zbylo i dostatek času na dotazy.
Žáky nejvíce zajímala otázka trestné činnosti páchané přes sociální sítě a trestní odpovědnost.

Rychta Krásensko

12.1.2012
Se sedmáky a osmáky jsme se vypravili do Krásenska na Rychtu. Připraven zde byl pro nás ekologický výukový program "Dotekem k poznání".
Žáci si mohly pohladit a pochovat spoustu exotických zvířátek - gekončíky, chameleona, "hadici" korálovku Kleopatru a další. Prostřednictvím přímého kontaktu a pozorování se mohli
dozvědět o těchto druzích spoustu zajímavostí a vyvodit mnohé informace o jejich přirozeném prostředí, životě, zvycích...

PF 2012

23.12.2011
Všem našim žákům, jejich rodinám a přátelům naší školy přejeme krásné a klidné prožití vánočních svátků a v roce 2012 mnoho štěstí a zdraví!
Kolektiv zaměstnanců Základní školy, Blansko, Nad Čertovkou 17

Třídní besídky

22.12.2011
Ve všech třídách dnes voní vanilka, skořice a jehličí, vánoční výzdoba a příjemná atmosféra zpříjemní poslední školní den v roce 2011. Každá třída slaví společně po svém.
Zazpívají se koledy, uvaří dobrý čaj a hlavně - rozdají se dárečky. K nám totiž chodí Ježíšek dřív než na Štědrý den.

Utkání ve fotbalu

21.12.2011
Vybraní žáci naší školy dnes odjeli Do Želešic na sportovní utkání ve fotbalu. My, co jsme museli ve škole zůstat, s netrpělivostí očekáváme zprávu o výsledcích.
Všichni ale víme, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!

"Jako prase v žitě"

20.12.2011
Žáci 8. a 9. ročníku se dnes v Domě ekologické výchovy Lipka v Brně zúčastnili programu o hospodářských zvířatech s názvem "Jako prase v žitě".
Dozvěděli se interaktivní formou, co to je domestikace, etologie a jaké jsou podmínky chovu jednotlivých druhů, jak se žije v intenzivních velkochovech a na ekofarmách, co znamená BIO.
Na závěr si vyrobili tvaroh a formou simulačních her, filmů a diskuzí zhodnotili své postoje a možnosti.

Návštěva SŠ F.D. Roosevelta v Brně

16.12.2011
Deváťáci dnes vyrazili na den otevřených dveří na Střední škole pro tělesně postižené F.D. Roosevelta v Brně. Čekali tam na ně už jejich průvodci z řad studentů školy, kteří je provázeli po jednotlivých učebnách,
ve kterých si mohli vyzkoušet základy jednotlivých oborů, které se na této škole vyučují. Vytvořili si tak krásnou vánoční dekoraci, ozdobu na stromeček z pedigu, vyrobili šperk pro maminku, vyzkoušeli psaní na klávesnici na čas, ze dřeva vyřezali hvězdičku a mnoho dalšího.

Divadelní představení

16.12.2011
Na dnešní den se žáci 1. stupně naší školy velmi těšili.Čekalo je totiž divadelní představení v blanenském Kině s názvem "Kamarádi v Betlémě". Skupina "Kamarádi" nám zahrála pohádky, zazpívala písničky a poutavou formou nás seznámila s vánočním příběhem a tradicemi, které se k Vánocům vztahují.
Na závěr jsme si všichni zazpívali známé koledy.

Exkurze u HZS Blansko

8.12.2011
Ve dnech 8.12. a 13.12.2011 jsme se žáky 1. i 2. stupně navštívili blanenské hasiče. Ochotně nám předvedli vybavení jednotlivých zásahových vozů, vysvětlili jejich využití a předvedli záchranu zraněného. Starší žáci byli přítomni opravdovému výjezdu k dopravní nehodě a nestačili se divit, jak rychle musí celá akce proběhnout.

Vánoční výstava

5.12.2011
V pondělí 5.12. jsme se žáky 1. a 2. ročníku navštívili vánoční výstavu v Dělnickém domě. Se zaujetím jsme sledovali výrobu ozdobných koulí a drobných předmětů z netradičních materiálů ozdobených korálky. Také nás zaujala výstava betlémů, skleněné a perníkové ozdoby.

Hospodářství u Šnofouse

28.11.2011
Žáci 1., 2. a 7. ročníku se zúčastnili výukového programu "Hospodářství u Šnofouse" v Domě ekologické výchovy Lipka v Brně. Po rozdělení do skupin si povídali o domácích zvířatech, jejich užitku. Na závěr se naučili vyrábět máslo a tvaroh. Samozřejmě si své dílko namazali na chleba a ochutnali. Žákům se tvořivé dopoledne velmi líbilo.

Pěkný den

18.11.2011
Den po státním svátku a před víkendem si mnozí žáci užívali prodlouženého víkednu se svými rodinami. Pro ty žáky, kteří do školy přišli, jsme připravili pěkný den plný zábavy a poučení.
Dopoledne začalo celoškolním utkáním ve fotbalu a vybíjené. Po svačinové přestávce přijela paní Ireinová z Moravského Krumlova, majitelka psího salónu v Brně a především zkušená chovatelka pudlů. Na návštěvu přivezla své pejsky - Baltazara Unno Jezve a Arnošta. Dětem popovídala o pejscích, o tom, jak se zachovat při setkání se psem a mnoho dalších
zajímavých informací z kynologického světa. Během celého dne žáci pomáhali s péčí o štěňátko celosvětově málopočetného polemene puli. Bylo prima sledovat, jak se děti krásně starají a zároveň procvičují mnoho důležitých věcí pro život - umět se domluvit ve skupině, pomáhat, být trpělivý....
Několik fotografií z dnešního pěkného dne si můžete prohlédnout i vy.  FOTO

Nábor ze Střední školy gastronomické

16.11.2011
Pro deváťáky nadešel čas k rozhodnutí, kterým směrem se ve svém životě budou ubírat dál. Snažíme se, aby měli množství kvalitních informací od lidí nejzasvěcenějších. Proto stejně jako každý rok, i letos k nám do školy zavítali náboráři z různých středních škol,
aby představili našim žákům právě svoji školu a učební obory, které zde vyučují. Dnes nás velmi zaujala pozvánka ze Střední gastronomické školy v Blansku. Pan mistr se svým žákem připravili praktickou ukázku s ochutnávkou míchaných nápojů. Na závěr si i žáci mohli namíchat svůj nealko míchaný nápoj. FOTO

Beseda o nevidomých a slabozrakých

10.11.2011
Ve čtvrtek 10. listopadu 2011 se uskutečnila beseda s nevidomou paní Hádlerovou z Černé Hory a taktéž nevidomou paní Kubínovou z Lomnice u Tišnova.
Doprovod jim dělal vodící pes - labradorka Daisy. Žáci si zkusili napsat svoje jméno na psacím stroji pro nevidomé, tzv. Brailovým (bodovým) písmem. Vyzkoušeli si, jaké to je orientovat se v úplné tmě pomocí bílých holí.
Prohlédli jsme si různé pomůcky pro lidi se zrakovým postižením - přístroj hladinku, která zapípá při nalévání, když je hrnek plný, detektor barev, hru Člověče nezlob se, s různě tvarovanými figurkami a mnoho dalších.
Děkujeme tímto i paní Rekové z organizace SONS (Sdružená organizace pro nevidomé a slabozraké) v Blansku za doprovod a skvělou organizaci. FOTO

Exkurze do rodinné výrobny mýdel a svíček v Lažánkách

7.11.2011
Z českých a moravských regionů pochází pestrá paleta výrobků spojených s tradicí a umem místních lidí.
Žáci 9. ročníku naší školy navštívili 7. 11. 2011 rodinnou výrobnu svíček ze včelího vosku a mýdel Ing. Václava Paráka v Lažánkách.
Dozvěděli jsme se, z čeho se výrobky vyrábí: svíčky ze včelího vosku a to lité do forem nebo stáčené z mezistěn a mýdla z olivového a mandlového oleje, různých vůní a barev s přísadou bylinek (meduňka s měsíčkem, levandule, konopí atd.).
Každý z nás si sám udělal svíčku stočenou z mezistěn v barvách modré, červené, zelené, žluté a vyrobil si mýdlo buď červené nebo žluté s vůní kiwi, meduňky nebo limetky lité do formiček (srdíčko, motýlek, kolečko, oválek). Svíčku, mýdlo a formičku jsme si odnesli domů a uděláme s nimi radost svým maminkám a babičkám.
Kromě námi vyrobených výrobků jsme si mohli v provoněném obchůdku výrobny zakoupit ještě další výrobky - mýdla různých velikostí a tvarů, svíčky, vánoční ozdoby, koupelové směsi atd. Chtěli jsme ochutnat i medovinu, což nám nebylo dovoleno. Všechny výrobky z této domácí dílny jsou certifikovány a mají značku "Moravský kras - regionální produkt". Exkurze se nám líbila, poznatky využijeme v hodinách chemie, pracovního vyučování a výtvarné výchovy. A podpořili jsme také naše ekologické výrobky, které se vyrábí už od roku 2005. Žáci 9. ročníku ZŠ, Blansko, Nad Čertovkou 17 FOTO

Přespolní běh

19.10.2011
Naši tři závodníci vytrvalci se zúčastnili přespolního běhu v Předklášteří u Tišnova. Cestovali jsme vlakem z Blanska do Brna,
z Brna jsme pokračovali do Tišnova a autobusem do Předklášteří. Po cestě nám vysvitlo sluníčko. Ve velké konkurenci závodníků z celého kraje se na výborném 2. místě v kategorii nejstarších dívek umístila Lucie Petrželová. Obdržela pěkné věcné odměny. Závodnici museli podle věkové kategorie zdolat určitou trasu - 0,5 km nejmladší a 2 km nejstarší účastníci.

Modrý den

14.10.2011
I když obloha modrou barvou šetřila, dnešek se v naší škole nesl ve znamení modré barvy. Každý z žáků i zaměstnanců naší školy měl na sobě něco modrého.
Vypadalo to jako na Šmoulí planetě, a tak jsme si přestávky zpestřili Šmoulími písničkami. Na obědě nás přivítala paní kuchařka v modrém a stoly zdobily modré ubrusy. Zkrátka modré bylo všude plno. FOTO

Hudební festival Zpívejte s námi

15.9.2011
Ve čtvrtek 15.9.2011 jsme se zúčastnili hudebního festivalu v Rájci. Tentokrát se festival konal v prostorách nově opravené Sokolovny. Žáci 7. ročníku vystoupili se svým programem a ostatní jim drželi pěsti, aby se vše podařilo.

Atletický den

9.9.2011
V pátek 9.9. se žáci celé školy přesunuli na hřiště sousední obchodní akademie, kde si vyzkoušeli některé atletické disciplíny - skok do dálky, hod kriketovým míčkem, běh na 60 metrů a vytrvalostní běh.
Počasí nám přálo. Takto pěkně jsme ukončili týden.

Výstava - Moravská vesnička

7.9.2011
žáci 1., 2. a 7. ročníku navštívili výstavu Moravská vesnička, kterou nás provedl pan Mužík - autor všech exponátů. Moc se nám tam líbilo.
Starší žáci se zajímali o výrobu postaviček. Pan Mužík odpověděl na všechny naše dotazy.

Hurá na prázdniny

30.6.2011
Přejeme všem našim žákům i jejich rodinám krásné prožití prázdnin, spoustu pěkného počasí a radosti z vysvědčení. Našim vycházejícím deváťákům přejeme úspěšný start na středních školách a učilištích a hodně sil do další práce.


Vystoupení v Penzionu

29.6.2011
Žáci 1., 2. ročníku vystoupili v Penzionu v Blansku s pásmem písní, básní a s dramatizací pohádky. Doplnili je žáci 6. ročníku zpěvem písní při kytaře a všichni ukončili své vystoupení kánonem "Kouzlo tónů".


Promítání třídního filmu 9. ročníku

29.6.2011
Žáci 9. ročníku si na rozloučenou se svými mladšími spolužáky a svou základní školou, na kterou jistě budou vzpomínat, připravili projekci filmu, který tvořili během školního roku.
Sešli jsme se tak všichni ve třídě u interaktivní tabule. Deváťáci připravili i drobné občerstvení pro diváky. Film, který mapoval průběh jejich docházky, se jim velice povedl a i nějaká slzička ukápla.


Cesta za pokladem

28.6.2011
Cesta za pokladem se uskutečnila 28.6.2011.  Zúčastnili se jí žáci 1. stupně a 1. ročník ze ZŠ TGM Blansko. Putování vedlo lesem nelesem, polem nepolem do Čertovky, kde bylo nalezeno plno sladkostí, ze kterých měli hledači pokladů velkou radost.


Dopravní soutěž mladých cyklistů

27.6.2011
Dne 27.6.2011 se výběr žáků naší školy zúčastnil Dopravní soutěže mladých cyklistů v Blansku. Přijeli také žáci z praktických škol z Letovic a Boskovic.
Soutěž se skládala z teoretické a praktické části, soutěžila čtyřčlenná družstva. Praktická část obsahovala jízdu zručnosti a jízdu podle pravidel silničního provozu.
Naši mladí cyklisté obsadili v mladší kategorii 1. a 2. místo a ve starší kategorii 1. a 3. místo. Velké poděkování patří paní Aleně Kubínové za vstřícnost a vzornou organizaci celé soutěže.

Den s Policií ČR

22.6.2011
S žáky všech ročníků jsme navštívili program připravený Policií ČR. Všichni žáci plnili úkoly, pečlivě sledovali ukázky práce policejních psů a psovodů, zadržení zločinců a mnohé další.


Výlet na Alexandrovku

21.6.2011
Sedmáci se dnes rozhodli pro zdolání rozhledny Alexandrovka. Z Blanska jsme dojeli vlakem do Babic - bydliště našeho spolužáka, který nás vesnicí provázel. A odtud už pěšky krásnou přírodou k rozhledně. Po cestě jsme sbírali lesní jahody a určovali rostliny. Počasí nám přálo a tak se nám z rozhledny naskytl krásný výhled. Viděli jsme do Brna, Pálavské kopce, Hořice a Adamov z ptačí perspektivy. FOTO

Vystoupení v Domově seniorů

20.6.2011
Prvňáci, druháci a šesťáci se vydali potěšit svým vystoupením babičky a dědečky v Domově seniorů v Černé Hoře. Věříme, že jsme se neviděli naposledy, a za rok se zase všichni sejdeme s novým programem.  FOTO


Výlet na "ranč"

17.6.2011
Žáci 1., 2., 6. a 8. ročníku se dnes jeli podívat, jak bydlí jejich spolužák a kamarád Martin. Martin má totiž veliké štěstí - bydlí totiž na "ranči" plném zvířátek. A spolu se svými rodiči pro nás připravil opravdu krásný den.
Tatínek žákům předvedl práci s traktorem na dálkové ovládání, se svým tažným koněm ukázal, jak se pracuje v místech, do kterých není možné se traktorem dostat a samozřejmě si žáky vyzkoušel ze znalostí o lese. Maminka nám zase ukázala všechna zvířátka, o která se každý den stará a dokonce děti povozila na koni. Celý den jsme mohli obdivovat, co všechno umí vytvořit šikovné ruce ze dřeva. Děti měli možnost poznat, že se dá žít i jinak než vsedě před televizní obrazovkou nebo počítačem. Za krásný výlet moc děkujeme!!!  FOTO

Hurá do Krasu

10.6.2011
Žáci 1. - 4. ročníku a vybraní žáci 6. - 9. ročníku absolvovali výlet na Macochu.
Zážitkem bylo už svezení vláčkem ze Skalního Mlýna k Punkevním jeskyním. A pak lanovkou na Macochu - z té měli mnozí trošku obavy, ale všechno dobře dopadlo.
Potom jsme si snědli svačinky, které nám připravily naše maminky a podívali jsme se do propasti Macocha z horního i dolního můstku. Samozřejmě zbyl čas i na zakoupení nezbytných drobností a dárků.
Tento výlet se nám podařil uskutečnit díky sponzorskému daru - volná jízdenka na vláček a lanovku. Za tuto možnost děkujeme. FOTO

Školní kolo dopravní soutěže

7.6.2011
Žáci všech ročníků dnes prověřovali své teoretické znalosti při testu z dopravní výchovy. Po vyhodnocení testů pokračovali na školním dvoře v praktické části - jízdě zručnosti.
Všichni si zkusili projet několika slalomy, jízdu mezi deskami, převážení kelímku naplněného vodou z místa na místo a přesnost v parkování. Nejlepší žáci postoupí do okresního kola soutěže mladých cyklistů.

Oslava MDD

3.6.2011
I když Mezinárodní den dětí byl už předevčírem, na dnešek jsme se všichni těšili, protože ho budeme oslavovat ve škole.
Každý vyučující si připravil pro žáky jedno stanoviště, na kterém se plnili zábavné úkoly. Žáci tak na školním hřišti nosili na lžičkách ping pongové míčky, házeli na koš basketbalovým míčem, skákali v pytlích, ve dvojicích přeskakovali švihadlo a mnoho dalšího.
Nevadil nám ani silný vítr, který nám často znesnadňoval naše snažení. Všichni se skvěle bavili, nikdo neodešel s prázdnou. FOTO

Krajské kolo SHM v Brně

1.6.2011
Dva žáci naší školy se zúčastnili krajského kola SHM v Brně. Soutěžíci se zde utkali v atletickém čtyřboji. Naši školu reprezentovala Lucie Petrželová, která celkově obsadila 3. místo a postoupila do celostátního kola do Klatov.
Dalším reprezentantem byl Jan Trtílek, který obsadil pěkné 10. místo. Gratulujeme!

Přátelské utkání ve fotbalu

25.5.2011
Dnes se konalo přátelské utkání ve fotbalu v Boskovicích. Počasí nám velmi přálo, naši borci se již dlouho těšili. A měli důvod: zápas ve florbalu na podzim vyhráli.
S výsledkem 7:2 pro nás jsme byli nakonec více než spokojeni a těšíme se na příští sportovní spolupráci.

IPS Blansko

19.5.2011
Žáci 8. ročníku dnes udělali první krůček na své cestě k volbě svého budoucího povolání. Navštívili IPS na Úřadě práce v Blansku, kde se jim dopoledne věnovala pracovnice úřadu. Dozvěděli se mnoho nových informací o svých možnostech, vyplnili a vyhodnotili si několik testů, shlédli ukázky o profesích, kterým by se ve svém životě chtěli věnovat.

Hudební setkání základních škol praktických

18.5.2011
Po roce jsme opět s žáky 1. a 2. třídy vyjeli na Hudební setkání žáků základních škol praktických z Brna a okolí. Naši žáci shlédli spoustu krásných vystoupení ostatních škol a téměř nakonec vystoupili i oni se svým programem. Povedl se a jako odměna nakonec bylo vystoupení žáků z Želešic, kteří nám předvedli bojové umění capoeira, kde se hudba, tanec, brazilské rytmy a akrobatické prvky mísí v jedno krásné představení. Moc se nám v Brně líbilo. FOTO

O sexu nevážně - vážně

17.5.2011
Žáci 8. a 9. třídy se zúčastnili přednášky s besedou se sexuologem MUDr. Radimem Uzlem v příjemných prostorách brněnského divadla Bolka Polívky.
Přednáška i beseda byly poučné, zábavné, skvělé! Doktor Uzel přiblížil žákům výrazné změny v náhledu na lidskou sexualitu s tím, že některá tabu předcházejících let do současného života běžně patří, jsou jeho součástí a dokonce prospívají zdraví.

SHM Boskovice

17.5.2011
Osm žáků naší školy se dnes zúčastnilo okresního kola SHM v Boskovicích. Nejlepších výsledků dosáhla Lucie Petrželová, která obsadila ve všech disciplínách 1. místo.V kategorii chlapců si velmi dobře vedl Jan Trtílek, který obsadil 2.místo. Oba žáci postoupili do oblastního kola SHM v Brně. FOTO.

Zakončení plaveckého výcviku

11.5.2011
Každý rok se naše škola účastní plaveckého výcviku v Plavecké škole v krytých lázních v Blansku.
My, žáci Základní školy, Blansko, Nad Čertovkou 17, bychom chtěli poděkovat všem instruktorům plaveckého výcviku za velmi pěkné vedení, citlivý přístup k jednotlivým žákům a také za to, že nás naučili nebát se vody a uplavat určitou délku.
Děkujeme. Už se těšíme na příští rok.
Žáci ZŠ, Blansko, Nad Čertovkou 17

Doubravice nad Svitavou

10.5.2011
Žáci 8. ročníku dnes navštívili "Pštrosí farmu" s výkladem pana Kubíčka, "Zahradnictví" pana Koupého a "Dřevovýrobu" pana Vladíka. Zpáteční cestu do Blanska absolvovali žáci pěšky po cyklostezkách. Akce se všem žákům moc líbila. FOTO

Výstava

3.5.2011
V úterý byl hezký den a my jsme šli na výstavu motýlů do Galerie města Blanska. Cestou jsme procházeli přes zámecký park, ve kterém pracovala firma na omlazování a prořezávání stromů.
Obdivovali jsme práce ve výšce, pracovníci byli jištěni lany a nebezpečná byla i práce s pilou. Pokračovali jsme na výstavu. Výstava byla plná různých motýlů vyrobených různými technikami a vytvářely je děti různých věkových kategorií.
Naše škola se také zúčastnila. Žáci 8. ročníku obsadili 3. místo a žáci 9. ročníku 4. místo. Na výstavě jsme si zkusili sestavit velkého motýla - "puzzle", kterého vyrobili studenti Gymnázia. Výstava se všem moc líbila. Zpátky jsme prošli městem ke škole.
Zapsali žáci 7. ročníku.

Velikonoční dílna

20.4.2011
Ve středu se uskutečnila na škole "velikonoční dílna", kterou připravili žáci 8. a 9. ročníku pod vedením svých paní učitelek. Byly připraveny ochutnávky jarních pomazánek, žáci dostali recepty, mohli si ozdobit velikonoční vajíčko, podívat se, jak se plete pomlázka.
Všem moc chutnalo a žáci si odnesli domů spoustu námětů. FOTO

Dopravní hřiště

19.4.2011
Žáci 3., 4. a 5. ročníku byli pozváni na Dopravní hřiště k procvičení teoretické a praktické části dopravní výchovy. Instruktorka paní Kubínová promítla a vysvětlila dětem dopravní situace, které si mohli při jízdě na kole procvičit i na dopravním hřišti.
Také žáci 1. a 2. ročníku si mohli vyzkoušet svoje jízdní dovednosti. FOTO

Vycházka na Žižlavice

15.4.2011
Pátý a sedmý ročník šel na vycházku do lesa k Žižlavicím. Cílem bylo sledování odstraňování polomů následkem dvou vichřic v roce 2009 a 2010 - tzn. úklid větví a vrší, jak probíhá nové zalesňování a těžba dřeva. Touto vycházkou jsme si se žáky připomněli "Den Země".

Floorball

13.4.2011
Žáci naší základní školy a Základní školy praktické v Boskovicích sestavili floorballové družstvo, které reprezentovalo náš okres v turnaji ve floorballu ve Znojmě. Umístili jsme se na krásném 5. místě. FOTO

Velikonoční výstava

12.4.2011
V předvelikonočním období navštívili žáci naší školy Velikonoční výstavu v Dělnickém domě.
Zde mohli obdivovat zručnost lidových tvůrců, velikonoční výzdobu, zdobení kraslic, perníčků, výrobky ze dřeva, korálkování aj.
Také velmi zajímavá byla kolekce malých pokojíčků pro panenky, která se všem moc líbila.

Zelený den

8.4.2011
Dnes se uskutečnil celoškolní zelený den. Každý musel přijít v zeleném oblečení a doplňcích. U nás se řídíme heslem, že "komu se nelení, tomu se zelení". FOTO

Poznej sám sebe

5.4.2011
Žáci 5. a 7. ročníku navštívili interaktivní výstavu na brněnské radnici "Poznej sám sebe". Zde měli možnost si vyzkoušet na různých hlavolamech, nářadích a pomůckách svůj postřeh, rychlost, obratnost, důvtip.

Školní utkání ve floorballu

11.3.2011
Dnešní den patřil sportu. V celoškolním utkání ve floorballu se vybírali ti nejlepší sportovci naší školy, kteří nejen umí podat fyzický výkon, ale mají smysl pro kolektivní hru a fair play.
Ti nás pak budou reprezentovat v přátelském utkání se Základní školou praktickou z Boskovic.

Dětský karneval s kamarády ze ZŠ T.G.M.

10.3.2011
První stupeň uspořádal karneval. Krásné masky, bohatá tombola s krásnými cenami, karnevalové veselí, tanec a zpěv dnes naplnil tělocvičnu školy. A nemohli chybět ani naši kamarádi ze Základní školy T.G.M. Rodkovského v Blansku.
Nikdo dnes neodešel s prázdnou a všichni se krásně bavili.

ISLAND

9.3.2011
Žáci druhého stupně shlédli v Kině Blansko audiovizuální program o cestách po Islandu. Plně digitální show zahrnuje pět týdnů toulek autora po zemi ledu a ohně a pohled na potomky Vikingů a Irů.
Tři sta kilometrů pěšky, pět set kilometrů autostopem a na rybářské lodi.  Žáci se dozvěděli o národu, který má nejvíce spisovatelů a čtenářů v přepočtu na počet příslušníků. A navíc se nebojí sopek.

Knihovna Blansko

22.2.2011
Prvňáčci a druháčci se dnes měli možnost seznámit s knihovnou, různými knihami, uspořádáním knihovny a výpůjčním řádem. Zahráli si "Perníkovou chaloupku" a prohlédli si knihy a časopisy podle svého zájmu.

Knihovna Blansko

15.2.2011
5.a 7. roč. navštívil Knihovnu v Blansku. Přišli si sem vyzkoušet projektové vyučování. Žáci pracovali na zadaných úkolech ve skupinkách i samostatně. Úkolem bylo vyhledávání knih s danou tématikou a autorem. Všichni se aktivně a s chutí podíleli a práce je bavila. Jejich nadšení ocenila i paní knihovnice.

Lipka Brno

10.2.2011
I naši spolužáci z 5. a 7. ročníku se zapojili do environmenmtálního programu "Jak roste chléb".

Jak roste chléb

8.2.2011
Prvňáčci, druháčci a jejich velcí opatrovníci ze šesté třídy se dnes zúčastnili v Brně v domě ekologické výchovy LIPKA výukového programu "Jak roste chléb". Pod vedením zkušených lektorů jsme si uvědomili, co všechno nám dává půda a jak je pro nás velice důležitá.
Vyplňovali jsme krásné pracovní listy, splnili mnoho úkolů, vyzkoušeli si mlácení obilí cepem. Na závěr jsme si namleli mouku ze zrníček, které jsme vymlátili a z mouky udělali těsto. Z těsta si uváleli váleček, stočili do šneka a upečeného chlebového šneka jsme si odvezli domů, aby i rodiče viděli, jak mají doma šikovné děti.

Tanec se psem

3.2.2011
Do naší školy zavítala slečna Miroslava Pokorná, aby předvedla žákům, že mít pejska není jen zábava, ale že pejsek se musí i učit. Musí se nejprve naučit poslouchat a dokonce může chodit i do školy taneční. A pejsek Mirky asi dával ve škole velmi dobrý pozor, protože se toho naučil opravdu hodně.
Zvládá krásné ladné otočky, podávání pacek, přeskoky, válení sudů, couvání a mnoho dalšího a to vše krásně v rytmu hudby.

Možná přijdou i kouzelnice

31.1.2011
Za pololetní úsilí ihned po vydání pololetního vysvědčení byli žáci odměněni vzácnou návštěvou. Všichni jsme se sešli v tělocvičně školy, kde již bylo připraveno působivé kouzelnické vystoupení. Kouzlilo se, čarovalo, žáci si marně lámali hlavy, jak se ten či onen kousek mohl podařit.
Před našimi zraky mizely zlaté prsteny paní učitelek, aby se vzápětí objevily úplně někde jinde. Voda se měnila v limonádu a limonáda ve vodu. To byly panečku věci. Vystoupení bylo proloženo i ukázkou prvků tance se psem, cvičením s obručemi a žonglováním.

Muzeum

25.1.2011
Žáci 5. a 7. ročníku se dnes vydali do blanenského Muzea.