Školská rada

Základní škola, Blansko, Nad Čertovkou 17

 

Zástupci školy:

Mgr. Eva Stloukalová - předsedkyně

Bc. Jana Přibilíková

Stanislava Vykydalová

 

Zástupci rodičů: Zdenka Fiedlerová
Alžběta Dvořáčková

Lenka Čechová

 

Zástupci zřizovatele Andrea Hudcová

Mgr. Danuše Beranová

Boris Štěrba