Školská rada

Základní škola, Blansko, Nad Čertovkou 17

 

Zástupci školy:

Mgr. Eva Stloukalová - předsedkyně

Mgr. Naděžda Peroutová

Stanislava Vykydalová

 

Zástupci rodičů: Monika Hrazdírová
Katja Hanšutová

JUDr. Olga Darmovzalová

 

Zástupci zřizovatele: Ing. František Nečas

Bc. Blanka Štreitová

Jana Součková