Současnost

Budova Základní školy Blansko, Nad Čertovkou, příspěvková organizace (dále jen ZŠ) je dvoupodlažní, částečně bezbariérová, s prostornými chodbami, jejichž  středem  vede schodiště. Naše škola je plně organizovaná, s 1. až 9. postupným ročníkem.

Vnitřní prostory jsou vzdušné, velkou část roku osvětlené denním světlem.

Velikosti tříd odpovídají nižšímu počtu žáků v nich, v důsledku čehož je možný  individuální přístup vyučujících ke každému žákovi.

Připravujeme žáky přijímat různé životní situace a následně je tyto i učíme řešit (kde a u koho vyhledat pomoc, jak se zachovat), podněcujeme sociální cítění, potlačujeme bezcitnost, agresivitu, lhostejnost k jiným osobám.

Sociální klima školy je otevřené, pedagogové s žáky jsou týmem, který společně řeší problematiku školní, u žáků mnohdy i osobní tak, aby se každý cítil dobře. Tento stav vznikal postupně a je nutné ho neustále budovat. Učitelé se oddávají věci s nadstandardním nasazením.

Škola nabízí vybavením, prostorami a celkovou koncepcí optimální podmínky pro výuku dle školního vzdělávacího programu pro žáky s lehkým mentálním postižením, zohledňující specifika druhu školy, dále pak i zázemí pro pedagogické,  hospodářské a ostatní zaměstnance. K navrženému  projektu  prostor budovy se v aktuální době vyjadřovali i mnozí ze všech kategorií  zaměstnanců školy.

Pro výuku je škola  funkčně vybavena učebnicemi a pracovními sešity. Pomůcky pro jednotlivé předměty jsou každoročně dokupovány a tím je zajištěna jejich aktuálnost a modernizace. Dle finančních možností  je škola vybavována audiovizuální technikou s tím, tento proces je, dle plánu vedení školy, stále aktuální.

Vzdělávání žáků je zabezpečeno odpovídajícími podmínkami dle platných hygienických, bezpečnostních a jiných platných předpisů a  norem.

Součástí školy je jedno oddělení školní družiny kde děti tráví oddechový čas, zpravidla do odjezdu autobusů nebo vlaků. Družina má k dispozici samostatně k tomuto účelu sloužící místnost, která velikostí a vybavením  odpovídá kapacitě 11 dětí.

Všechny učebny splňují psycho-hygienické požadavky. Hygienické požadavky jsou každý den kontrolovány vedením školy i pedagogy. V celé budově platí pro všechny osoby zákaz kouření. Žáci jsou v rámci mezipředmětových vztahů pravidelně informováni o negativních jevech ve společnosti, o prevenci před úrazy, patologickými jevy aj. (viz zápisy v „poučení“).

Školení první pomoci absolvovali i všichni žáci naší školy, a to pod vedením odborných pracovníků Českého červeného kříže.

Ve všech odborných učebnách, školní kuchyni a kotelně jsou umístěny lékárničky s funkčním vybavením.

Při výzdobě školy dostávají, dle zájmu, žáci všech ročníků prostor pro prezentaci svých prací a sportovních úspěchů.

Původní projekt školy byl koncipován na kapacitu 120 žáků. V průběhu výstavby školy, kdy byl vytvořen mylný profesionální odhad SPC a PPP na budoucí zařazení žáků do ZŠ, se tato snížila na 80 žáků a do nadbytečných prostor  byla umístěna zmiňovaná PPP. V současné době, po reorganizaci kabinetů a tříd, je počet prostor pro základní výuku optimální.

Ke   školní kuchyni přináležejí dvě samostatné jídelny. V jedné se stravují žáci a zaměstnanci Základní školy, Blansko, Nad Čertovkou 17 (dále jen ZŠ), rovněž pak i zaměstnanci Pedagogicko-psychologické poradny (dále jen PPP), ve druhé jídelně se stravují studenti a zaměstnanci Obchodní akademie a střední zdravotnické školy Blansko (dále je  OA a SZdŠ).

Poloha školní budovy je strategicky i takticky optimální. Z východní a severní strany se k ní přichází z městského sídliště a současně i od vlakového a autobusového nádraží, rovněž pak i od zastávky městské hromadné dopravy, ze západní a jižní strany je škola bezprostředně obklopena přírodou  (louky, les, pole).

Dopravní obslužnost pro žáky dojíždějící do naší školy z blízkých, ale i vzdálenějších obcí je velmi dobrá. K této pozitivní skutečnosti výrazně přispěl integrovaný dopravní systém.